KNJIŽNICA VETERINARSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

 

Knjižnica

      Osnutkom Visoke veterinarske škole 1919.godine u Savskoj ulici u Zagrebu osnovana je i knjižnica koja služi potrebama nastavnika i studenata, a 1922. godine zaposlen je u njoj i poseban službenik.
Preseljenjem Fakulteta u Heinzelovu ulicu 1940. godine, u glavnoj zgradi djelovale su odvojene knjižnice za studente i nastavnike, koje su kasnije zbog novonastalih potreba objedinjene na prostoru u prizemlju gdje se Knjižnica nalazi i danas.
Klinike i Zavodi Fakulteta u godinama njihova osnutka organizirali su i svoje knjižnice bez stručnih knjižničnih djelatnika, ali sa posebnim stručnim knjižničnim fondovima, od kojih je većina aktivna još i danas.
Knjižnica djeluje kao sastavnica Sustava visokoškolskih knjižnica Sveučilišta u Zagrebu, a prema ustanovljenoj organiziranosti, uključena je u Nacionalni informacijski sustav knjižnica Republike Hrvatske i u Sustav znanstvenih informacija Republike Hrvatske – tematski podsustav Biomedicina.
Pod rednim brojem 752 Knjižnica je uključena u Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba.
Knjižnica podržava svoju djelatnost prema postojećem stručnom zakonodavstvu i Fakultetskim pravnim aktima, a redovno ispunjava svoje obveze prema Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.
Knjižnica koristi računalni program Medved, a njeno djelovanje usaglašeno je sa naputcima Povjerenstva za knjižničnu i izdavačku djelatnost, i zato prati sveukupnim knjižničnim fondom sve, a posebno nastavničke aktivnosti Veterinarskog fakulteta. Njezin fond podržan je i donacijama Sabre Zagreb i donacijama VetLiber 2002., 2003., (organiziranim od strane studenata), kao i međubibliotečnom tuzemnom i inozemnom razmjenom i manjim donacijama.
Slobodni pristup korištenja knjižničnog fonda dostupan je u Knjižnici studentskoj obvezatnoj literaturi, a odvija se i evidencijske posudba izvan Knjižnice. Putem web kataloga fond je otvoren i dostupan vanjskim korisnicima kao i drugim knjižnicama.
Osim knjižnično-informacijskih poslova, a prema datim potrebama, Knjižnica u uredovnom vremenu provodi i stručnu individualnu edukaciju korištenja svih dostupnih izvora informacija u Knjižnici i putem interneta.
Stručno knjižnično osoblje prema potrebama uključeno je u stalno usavršavanje na nivou visokoškolske stručne knjižnične djelatnosti., a prema datim okolnostima aktivno sudjeluje na knjižničnim i veterinarskim skupovima.

Djelatnici: