PRIRUČNIK ZA KORIŠTENJE SUSTAVA OBAVIJESTI

 

 

Sustav obavijesti Veterinarskog fakulteta služi unošenju Fakultetskih obavijesti od strane ovlaštenih djelatnika. Sustav je zaštićen od pokušaja neautoriziranog pristupa korisničkim imenom i lozinkom operatera. Svaki korisnik, ukoliko želi dopisivati, mijenjati ili brisati obavijesti, mora biti prijavljen sustavu i posjedovati valjano korisničko ime i lozinku.

Pregledavanje obavijesti moguće je bez posjedovanja korisničkog imena i lozinke.

 

Rad u programu

Ulazak u sustav obavijesti Fakulteta vrši se pomoću Internet preglednika (MS Internet Explorer ili Netscape Navigator) odabirom Internet stranice “Obavijesti” na stranicama Fakulteta (http://www.vef.hr) ili direktno odabirom Internet stranice http://www.vef.hr/obavijesti

Sustav se može koristiti na svakom računalu koje je povezano na Internet i posjeduje Internet preglednik – Internet Explorer ili Netscape Navigator.
(za korištenje svih mogućnosti, Internet preglednik mora imati uključenu opciju "cookies")

 

Čitanje obavijesti

Čitanje obavijesti moguće je obaviti bez upisivanja korisničkog imena i lozinke.

Po ulasku u sustav obavijesti (www.vef.hr/obavijesti) biti će prikazane obavijesti po kronološkom slijedu, počevši sa najnovijom obavijesti.

Po odabiru navedene Internet stranice,  nakon isteka kraćeg vremena pojaviti će se lista obavijesti. Nove obavijesti su označene znakom *. Obavijesti čitamo odabirom (pritskom miša) datuma ili naslova obavijesti.

Povratak na listu obavijesti vrši se odabirom tipke “Back” (gore lijevo).

Nakon što pročitate obavijesti potrebno je pritisnuti tipku “Odjava” (gore desno).

 

Rad sa obavijestima (unos, izmjena, brisanje)

Sustav obavijesti omogućuje autoriziranim korisnicima rad sa obavijestima. Autorizaciju obavlja administrator u dogovoru sa predstojnicima zavoda/klinika. Svaki korisnik može dobiti slijedeće ovlasti za rad: unos, izmjena, brisanje. Autorizacija je potrebna kako bi spriječili neovlaštene korisnike da mijenjaju ili brišu obavijesti.

Kako bi omogućili rad sa obavijestima morate se predstaviti sustavu na slijedeći način:

1)   odaberite opciju "Kategorije" u gornjem desnom kutu zaslona

2)      na zaslonu će se pojaviti upisna polja za autorizaciju (Korisnicko ime i Lozinka) i popis kategorija u koje je moguće upisivati obavijesti.

3)      u prvu kućicu ispod oznake “prijava” potrebno je upisati Vaše korisničko ime (gore desno)

4)      u drugu kućicu potrebno je upisati lozinku

5)      lijevom tipkom miša odaberite kategoriju obavijesti (potrebno je pritisnuti kružić koji se nalazi lijevo od naziva kategorije obavijesti)

6)      pritisnite lijevom tipkom miša na tipku “Otvori” (gore desno)

Na zaslonu će se pojaviti poruka koja Vas informira o tome da se Vaši podaci provjeravaju. Ukoliko ste poznati sustavu, biti će Vam dopušten daljnji rad. U protivnom, neće Vam biti dopušten ulazak u sustav.

Nakon što Vas sustav prepozna, na zaslonu će se pojaviti obavijesti i dodatne funkcije, desno od svake obavijesti.

Dopuštene su Vam slijedeće funkcije:

1)      čitanje obavijesti – pritiskom na datum ili naslov obavijesti. Pošto pročitate obavijest, u listu obavijesti se možete vratiti pritiskom na tipku “Back” (gore lijevo)

2)      upis nove obavijesti – odabirom tipke  

pri upisu obavijesti prikazat će se nova stranica sa informacijom o korisniku, datumu upisa obavijesti i upisnim poljima naslov, kratki opis obavijesti, puni tekst obavijesti.

datum, naslov i kratki opis obavijesti – biti će prikazani u popisu obavijesti i predstavljaju osnovnu informaciju
puni tekst – predstavlja puni tekst obavijesti, a čitatelj ga vidi tek pošto obavijest odabere (pritiskom na datum ili naslov)

javna obavijest – ukoliko označite obavijest kao javnu, biti će prikazana u popisu obavijesti na glavnoj stranici Fakulteta http://www.vef.hr

obavijest za studente – ukoliko označite ovu stavku, obavijest će biti dostupna u posebnom odjeljku Fakultetskih Internet stranica za studente (obavijesti o rokovima, ispitima, kao i rezultatima ispita). Mo,im Vas, koristite ovu opciju kako bi studentima olakšali pregled obavijesti.

obavijest vrijedi do – iz liste možete odabrati vremenski period kroz koji želite da obavijest bude vidljiva. Ukoliko sami ne odaberete vrijednost, podrazumjeva se vrijeme trajanja od 1 mjesec.

tipka Pohrani – obavijest će biti pohranjena tek pošto pritisnete ovu tipku.

(uz podatke koje Vi upišete, spremaju se podaci o korisniku koji je obavijest unio (Vaši podaci), kao i datum unosa obavijesti (pohranjuje se datum koji je postavljen na poslužiteljskom računalu)

3)      izmjena obavijesti – odabirom tipke   

Odabirom stavke izmjene obavijesti prikazat će Vam se stranica poput one pri unosu obavijesti. U upisnim poljima vidjet ćete tekst obavijesti koji je moguće izmjeniti.
Po odabiru tipke Pohrani spremaju se podaci o korisniku koji je podatke mijenjao kao i datum izmjene.

4)      brisanje obavijesti – odabirom tipke  

Ukoliko želite obrisati obavijest, lijevom tipkom miša pritisnite prikazanu tipku. Sustav će Vas pitati “Želite li zaista obrisati obavijest ?”. Odgovarate potvrdno pritskom na tipku “Yes”. Ukoliko ne želite obrisati obavijest, pritisnite tipku “No”.

5)      završetak rada  - odabirom tipke  

kako bi završili rad u sustavu potrebno je odjaviti se. To možete učiniti pritiskom na tipku “Odjava”. Odjavu je potrebno izvršiti kako neovlašteni korisnici ne bi mogli mijenjati sadržaj obavijesti.

 

Za sve informacije i pomoć slobodno se obratite autoru programa.

 

Alen Hrastnik, dr. vet. med.