OBAVIJESTI

prijava


(nije potrebno ispuniti ukoliko samo čitate obavijesti)


Studentska referada
Mentorski sustav
Referada za poslijediplomski studij
Trajna edukacija

Knjižnica

Asistenti
Dokumenti
Klub prijatelja i bivših studenata Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveni novaci
Znanstveno-istraživački projekti
Obavijesti studentskih udruga (EQUUS, IVSA, Studentski zbor)

e General info
e International meetings
Tajništvo - obavijesti
Tajništvo - propisi
Urednistvo
Zaposlenja
Znanstveni i strucni skupovi
Znanstveni rad - natjecaji

 Međunarodna suradnja
m 7. okvirni program
m AUF
m Basileus
m Bilateralna suradnja
m CEEPUS
m EAEVE
m FP7 - Partner search
m Glasnik medjunarodne suradnje
m Gostovanja - nasi nastavnici
m Gostovanja - strani nastavnici
m Medjunarodni skupovi
m Ostalo
m Predavanja
m Radionice
m Stipendije - izvjestaji
m Stipendije poslijediplomske
m Stipendije za studente
m VETNEST
m Znanstveni rad

 Predmeti
Ambulantna klinika
Anatomija divljači
Anatomija i histologija riba
Anatomija laboratorijskih životinja
Anatomija s organogenezom domacih zivotinja I
Anatomija s organogenezom domacih zivotinja II
Anatomija ukrasnih ptica
Anatomija, histologija i embriologija
Animalna higijena, okoliš i etologija
Biokemija
Biologija i patologija pčela
Biologija i patologija riba
Biološka raznolikost
Biološki učinci ionizacijskog zračenja
Bolesti kaveznih ptica i pernate divljači
Bolesti peradi
Botanika u veterinarskoj medicini
Ekološki značaj predatora
Ekonomika veterinarstva
Engleski jezik u veterinarskoj struci
Etologija i dobrobit životinja
Farmakologija i toksikologija
Fizika
Fiziologija
Fiziologija gmazova i vodozemaca
Fiziologija i patologija hranidbe životinja
Fiziologija i patologija hranidbe životinja
Fiziologija ptica
Golubarstvo
Higijena i tehnologija namirnica
Higijena namirnica i veterinarsko javno zdravstvo
Imunologija
Informatika
Izabrana poglavlja iz akvakulture
Kemija
Kemija prirodnih spojeva
Kinologija
Kirurgija, ortopedija i oftalmologija
Klinička anatomija
Komparativna anatomija koštanog sustava sisavaca i ptica
Lovstvo i zaštita prirode
Management i marketing veterinarske prakse
Metode fizikalne terapije i dijagnostike
Mikrobiologija
Molekularna biologija i genomika
Morfologija gmazova
Njemački jezik u veterinarskoj struci
Opća i klinička rendgenologija
Opća patologija i patološka morfologija
Organizacija i ekonomika stočarstva
Osnove fizike za dijagnostičke metode
Osnove molekularne patologije i histologije tumora i metastaza
Osobitosti lokomocijskog aparata konja
Parazitologija i invazijske bolesti
Parazitologija u javnom Zdravstvu
Patologija laboratorijskih životinja
Patološka fiziologija
Patološka morfologija i forenzičko prosuđivanje
Porodništvo domaćih životinja
Povijest veterinarske medicine
Primjena histomorfoloških postupaka u tehnologiji animalnih proizvoda
Radiobiologija
Radioekologija i radijacijska higijena
Ribarstvo
Sociologija poljoprivrede
Sociologija veterinarstva
Statistika
Sudsko veterinarstvo
Tehnologija proizvodnje i uzgoja životinja
Tjelesna i zdravstvena kultura
Toksikologija otrovnog bilja
Tropske parazitarne bolesti
Tropske zarazne bolesti domaćih i divljih životinja
Unutarnje bolesti domaćih Životinja
Upravno veterinarstvo
Uvod u veterinarstvo
Uvod u znanstveni rad
Uzgoj i patologija lovne divljači
Uzgoj i proizvodnja kunića i krznaša
Veterinarska inspekcija i veterinarsko javno zdravstvo
Veterinarska nuklearna medicina
Zarazne bolesti
Zoologija
Zoonoze

 Zavodi

 Povjerenstva

Odaberite kategoriju obavijesti i pritisnite tipku "Otvori". Nakon toga otvoriti će se nova stranica sa kronološkim popisom obavijesti odabrane kategorije.

Ukoliko želite mijenjati ili dodati obavijesti, upišite korisničko ime i zaporku pod oznakom prijava, odaberite kategoriju i mišem pritisnite tipku Otvori.

Sustav obavijesti je u probnom radu. Molimo Vas da sve komentare uputite na email obavijesti@vef.hr

Sustav obavijesti izradio Alen Hrastnik