OBAVIJESTI

prijava


(nije potrebno ispuniti ukoliko samo čitate obavijesti)


Studentska referada
Mentorski sustav
Referada za poslijediplomski studij
Trajna edukacija

Knjižnica

Asistenti
Dokumenti
Klub prijatelja i bivših studenata Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveni novaci
Znanstveno-istraživački projekti
Obavijesti studentskih udruga (EQUUS, IVSA, Studentski zbor)

e General info
e International meetings
Tajništvo - obavijesti
Tajništvo - propisi
Urednistvo
Zaposlenja
Znanstveni i strucni skupovi
Znanstveni rad - natjecaji

 Međunarodna suradnja
m 7. okvirni program
m AUF
m Basileus
m Bilateralna suradnja
m CEEPUS
m EAEVE
m FP7 - Partner search
m Glasnik medjunarodne suradnje
m Gostovanja - nasi nastavnici
m Gostovanja - strani nastavnici
m Medjunarodni skupovi
m Ostalo
m Predavanja
m Radionice
m Stipendije - izvjestaji
m Stipendije poslijediplomske
m Stipendije za studente
m VETNEST
m Znanstveni rad

 Predmeti

 Zavodi

 Povjerenstva
Kadrovsko povjerenstvo
Povjerenstvo za bibliotecnu i izdavacku djelatnost
Povjerenstvo za diplomsku nastavu
Povjerenstvo za dobrobit životinja
Povjerenstvo za etiku u veterinarstvu
Povjerenstvo za izbor u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnicka zvanja
Povjerenstvo za magisterije i doktorate
Povjerenstvo za medjunarodnu suradnju
Povjerenstvo za odlikovanja
Povjerenstvo za poslijediplomsku nastavu
Povjerenstvo za projekte
Povjerenstvo za statut
Povjerenstvo za stegovnu odgovornost studenata
Povjerenstvo za stegovnu odgovornost zaposlenika
Povjerenstvo za trajno usavršavanje
Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom nastave

Odaberite kategoriju obavijesti i pritisnite tipku "Otvori". Nakon toga otvoriti će se nova stranica sa kronološkim popisom obavijesti odabrane kategorije.

Ukoliko želite mijenjati ili dodati obavijesti, upišite korisničko ime i zaporku pod oznakom prijava, odaberite kategoriju i mišem pritisnite tipku Otvori.

Sustav obavijesti je u probnom radu. Molimo Vas da sve komentare uputite na email obavijesti@vef.hr

Sustav obavijesti izradio Alen Hrastnik