OBAVIJESTI

prijava


(nije potrebno ispuniti ukoliko samo čitate obavijesti)


Studentska referada
Mentorski sustav
Referada za poslijediplomski studij
Trajna edukacija

Knjižnica

Asistenti
Dokumenti
Klub prijatelja i bivših studenata Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveni novaci
Znanstveno-istraživački projekti
Obavijesti studentskih udruga (EQUUS, IVSA, Studentski zbor)

e General info
e International meetings
Tajništvo - obavijesti
Tajništvo - propisi
Urednistvo
Zaposlenja
Znanstveni i strucni skupovi
Znanstveni rad - natjecaji

 Međunarodna suradnja
m 7. okvirni program
m AUF
m Basileus
m Bilateralna suradnja
m CEEPUS
m EAEVE
m FP7 - Partner search
m Glasnik medjunarodne suradnje
m Gostovanja - nasi nastavnici
m Gostovanja - strani nastavnici
m Medjunarodni skupovi
m Ostalo
m Predavanja
m Radionice
m Stipendije - izvjestaji
m Stipendije poslijediplomske
m Stipendije za studente
m VETNEST
m Znanstveni rad

 Predmeti

 Zavodi
Zavod za anatomiju
Zavod za animalnu higijenu, okolis i etologiju
Zavod za biologiju
Zavod za biologiju i patologiju riba i pčela
Zavod za bolesti peradi s klinikom
Zavod za društvene znanosti
Zavod za farmakologiju i toksikologiju
Zavod za fiziku
Zavod za fiziologiju i radiobiologiju
Zavod za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog podrijetla
Zavod za kemiju i biokemiju
Zavod za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom
Zavod za opću patologiju i patološku morfologiju
Zavod za parazitologiju i invazijske bolesti
Zavod za patološku fiziologiju
Zavod za prehranu i dijetetiku životinja
Zavod za stočarstvo
Zavod za sudsko i upravno veterinarstvo
Ambulantna klinika
Klinika za kirurgiju
Klinika za porodništvo i reprodukciju
Klinika za rendgenologiju
Klinika za unutarnje bolesti s Kolegijem za kinologiju
Katedra za biologiju, patologiju i uzgoj divljaci

 Povjerenstva

Odaberite kategoriju obavijesti i pritisnite tipku "Otvori". Nakon toga otvoriti će se nova stranica sa kronološkim popisom obavijesti odabrane kategorije.

Ukoliko želite mijenjati ili dodati obavijesti, upišite korisničko ime i zaporku pod oznakom prijava, odaberite kategoriju i mišem pritisnite tipku Otvori.

Sustav obavijesti je u probnom radu. Molimo Vas da sve komentare uputite na email obavijesti@vef.hr

Sustav obavijesti izradio Alen Hrastnik