www.vef.hr  ║   Webmail    Imenik    Obavijesti 

Google

 
 
Valid XHTML 1.0 Transitional      Valid CSS!
 
 

OBAVIJESTI
 


KONZULTACIJE


Konzultacije iz predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura za studente I. i II. godine studija održavat će se srijedom od 11  - 12  sati u sobi predmetnog nastavnika.

 


NASTAVA

Početak nastave u dvorani Ekonomskog fakulteta, Trg Johna Kennedyja 6. za I. godinu  (uvodni sat) je u četvrtak, 05.10.2017., a za II. godinu u četvrtak 12.10.2017.  Molim sve studente da dođu 15 minuta prije početka nastave sa sportskom opremom, prema gore navedenom rasporedu.

Obavijesti – I. godina

Uvodni sat  za I. godinu iz Tjelesne i zdravstvene kulture održat će se u četvrtak, 5.10.2017. u 16,00 sati u dvorani Ekonomskog fakulteta. Za uvodni sat nije potrebno donijeti sportsku opremu nego samo čiste tenisice.
 

Obavijesti – II. godina

Studenti II. godine počinju s nastavom Tjelesne i zdravstvene kulture prema objavljenom rasporedu na web stranici Fakulteta i na oglasnoj ploči.
Prijave za sadržaje se vrše ili na konzultacijama ili na prvom terminu izabranog sadržaja.

 


JAHANJE

INFORMACIJE: Studenti zainteresirani za jahanje neka dođu u petak, 9.3.2018. u 17,00 sati na zapadni dio Hipodroma (uvodni/prvi sat).
Nastava će se održavati na Hipodromu kroz 14 sati.
Cijena programa iznosi 800,00 kuna plativo u dvije rate.

 

Predmetni nastavnik:

Saša Čuić, prof., viši predavač

  Katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu
Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
10000 Zagreb, Heinzelova 55; Tel.: 385 (01) 2390 133
© 2008; Webmaster:
Vlasta Anić