Povjerenstvo za statut

Povjerenstvo za statut utvrđuje nacrte normativnih akata, tumači odredbe statuta te daje mišljenja o pripremljenim normativnim aktima drugih povjerenstava. Tajnik Fakulteta sudjeluje u radu povjerenstva bez prava glasa.
Članovi
Dokumenti


Povratak