Povjerenstvo za stegovnu odgovornost zaposlenika

Povjerenstvo za stegovnu odgovornost zaposlenika na temelju Statuta i Zakona o radu razmatra prijedloge za pokretanje stegovne odgovornosti zaposlenika, prikuplja i razmatra potrebnu dokumentaciju kao i dokaze koji uključuju davanje usmenog ili pisanog iskaza te predlažu dekanu izricanje stegovne mjere ili donosi odluku o obustavi postupka. Povjerenstvo za stegovnu odgovornost zaposlenika dužno je izvijestiti pismeno osobu protiv koje je pokrenuta stegovna odgovornost o pokrenutom postupku i o odluci Povjerenstva.
Članovi
Dokumenti