Povjerenstvo za izbor u znanstvena, znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja

Povjerenstvo za izbor u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja predlaže Fakultetskom vijeću imenovanje stručnih povjerenstava u postupcima izbora u znanstvena, znanstveno-nastavna i nastavna zvanja, predlaže Fakultetskom vijeću usvajanje izvješća stručnih povjerenstava u postupcima izbora u zvanja.
Članovi
Dokumenti