Povjerenstvo za integrirani preddiplomski i diplomski studij

Povjerenstvo za diplomsku nastavu izrađuje prijedlog plana i programa, priprema i provodi nastavu u svim segmentima, rješava u pojedinačnim predmetima zahtjeve studenata vezane za prava i obveze iz nastave, predlaže imenovanja stručnih povjerenstava iz svoje nadležnosti.
Članovi
Dokumenti