Povjerenstvo za odlikovanja

Povjerenstvo za odlikovanja i priznanja prati javne natječaje za nagrade i priznanja koje objavljuju državne institucije, udruge i drugi subjekti u području biomedicinskih, prirodnih, biotehničkih i drugih znanosti te potiče prijedloge za njihovu dodjelu zaslužnim djelatnicima Veterinarskog fakulteta, o prijedlozima odlučuje Fakultetsko vijeće u užem sastavu. Povjerenstvo predlaže Vijeću u užem sastavu nagrade i priznanja iz svoje nadležnosti zaslužnim nastavnicima, znanstvenicima i drugim djelatnicima koje se u nadležnosti Veterinarskog fakulteta dodjeljuju prigodom obljetnica, jubileja i drugih prigoda.
Članovi
Dokumenti


Povratak