1. ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP O GMAZOVIMA „REPTILIA"
Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
25.-26. svibnja 2018.

PROGRAM SKUPAPOD POKROVITELJSTVOM:

ZLATNI SPONZOR:

BRONČANI SPONZOR:

SPONZORI:

FINANCIJSKA POTPORA:

POZIV

Poštovane kolegice i kolege,

Iznimna nam je čast pozvati Vas na 1. znanstveno-stručni skup o gmazovima "REPTILIA" koji će se održati 25. i 26. svibnja 2018. godine u prostorima Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Za vrijeme trajanja skupa u organizaciji studenata Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održati će se i tradicionalna izložba gmazova, vodozemaca i paukova „Reptilomanija“, a posjetit će se i Zoološki vrt grada Zagreba.

Kako su gmazovi postali sve češći pacijenti u veterinarskim ambulantama, tako postoji sve veća potreba o poznavanju svih aspekata njihova života, njihove morfologije, fiziologije, patologije, hranidbe, držanja, klinike, bolesti i liječenja. Spoznaje o navedenom mogle bi pridonijeti u boljem shvaćanju i izmijeni iskustava u veterinarskoj medicini, a također i u edukaciji budućih doktora veterinarske medicine. Stoga je cilj ovog skupa okupiti znanstvenike i stručnjake prvenstveno iz područja veterinarske medicine, ali i srodnih biomedicinskih i prirodnih znanosti te pružiti što više informacija o egzotičnim vrstama životinja kao što su gmazovi.

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Srebrenka Nejedli, predsjednica
Maja Belić, Hrvoje Capak, Sokol Duro (AL), Borna Fleck, Anđelko Gašpar, Alen Hrastnik, Josip Miljković, Slaven Mlinarić (GB), Srebrenka Nejedli, Lucija Nemanić, Mirela Pavić, Jožko Račnik (SI), Ivana Sabolek, Marko Samardžija, Damir Skok, Ana Shek Vugrovečki, Vanja Vrkić Šola, Daniel Špoljarić, Ivona Žura Žaja

ZNANSTVENI ODBOR

Alenka Dovč (SI), Valentina Dvojmoč Kubale (SI), Željko Grabarević, Andrea Gudan Kurilj, Boris Habrun, Danijela Horvatek Tomić, Tugomir Karadjole, Zdenek Knotek (CZ), Dean Konjević, Zvonimir Kozarić, Maja Lukač, Nino Maćešić, Albert Marinculić, Damir Mihelić, Srebrenka Nejedli, Marina Pavlak, Maja Popović, Estella Prukner-Radovčić, Zvonko Stojević, Ivana Tlak Gajger, Ksenija Vlahović, Lana Vranković

POZVANI PREDAVAČIRana kotizacija do 10. 04. 2018. iznosi 320 kn, a 400 kn poslije 10. 04. 2018. (PDV uključen).

Kotizacija se uplaćuje na:
Veterinarski fakultet, Zagreb, Heinzelova 55
Naziv banke: Zagrebačka banka
Adresa banke: Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, Croatia
IBAN:HR1723600001101354554
poziv na broj: 20-05
svrha uplate : kotizacija Gmazovi 2018., „ime i prezime“ i „OIB“.

Studenti integriranoga preddiplomskog i diplomskog studija ne plaćaju kotizaciju.

U skladu s odredbama Pravilnika o stručnom usavršavanju doktora veterinarske medicine, sudjelovanje na skupu vrednovati će se s 6 bodova za aktivno sudjelovanje i s 3 boda za pasivno sudjelovanje.

SMJEŠTAJPRIJAVA RADOVA

Službeni jezici skupa su hrvatski i engleski jezik.

10. travnja 2018. - rok za dostavu radova.

Svi prihvaćeni radovi i sažetci radova biti će objavljeni u Zborniku radova. Prijavljeni radovi ne smiju biti prethodno objavljeni ili izloženi. Radovi će biti recenzirani, a o ishodu recenzije autori će biti obaviješteni do 25. travnja 2018.

Slanje radova: radove treba slati u elektronskom obliku kao dokument u privitku (.doc ili .docx) na e-mail adresu: reptilia@vef.hr najkasnije do 10. 04. 2018. godine.

Radovi se mogu pisati na hrvatskom ili engleskom jeziku. Autori koji pišu rad na hrvatskom jeziku, na kraju teksta trebaju navesti naslov, sažetak i ključne riječi na engleskom jeziku, a njihove PowerPoint prezentacije moraju biti pripremljene na engleskom jeziku. Radovi za poster sekciju trebaju biti pripremljeni u veličini 100 × 80 cm (visina × širina).

Pisanje radova: Za sva usmena izlaganja trebaju se napisati radovi od 3 do 5 stranica koji sadrže dijelove: naslov, autori, sažetak, ključne riječi, uvod, materijali i metode, rezultati, rasprava i literatura, a rad može biti i pregledni (bez poglavlja materijali i metode i rezultati). Radovi prezentirani na poster sekciji mogu imati samo naslov, sažetak i ključne riječi na engleskom jeziku.


Upute za autore


Predložak rada
REPTILOMANIJA


O Reptilomaniji