Veterinarski fakultet - prikaz tečajeva cjeloživotnog usavršavanja

Prikaz tečaja

Značenje vode za piće i napajanje za animalnu proizvodnju

Tip tečaja: Specijalistički tečaj Područje: Animalna proizvodnja i biotehnologija


Prilikom uplate, uplatnicu ispunite na slijedeći način:

Uplata na: Veterinarski fakultet, Zagreb, Heinzelova 55
IBAN: HR1723600001101354554
Poziv na broj: 196-16-03
Svrha: Tečaj 196-[prezime i OIB polaznika]

Napomena: uplate moraju biti zaključene najkasnije sedam (7) dana prije početka tečaja.Voditelj tečaja
prof. dr. sc. Željko Pavičić
Zavod za higijenu, ponašanje i dobrobit životinja

Iskustvo i kompetencije
Prof. dr. sc. Željko Pavičić u okviru dodiplomske i poslijediplomske nastave predaje i drži praktičnu nastavu iz područja zdravstvene ispravnosti i ekološke prihvatljivosti vode za piće i otpadnih voda. Objavio je 10-tak znanstvenih i stručnih radova kojima je tema voda (http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=214606).


Suradnici

 Doc. dr. sc. Kristina Matković  Zavod za higijenu, ponašanje i dobrobit životinja  predavač
 Dr. sc. Mario Ostović  Zavod za higijenu, ponašanje i dobrobit životinja  predavačSažetak
Na području veterinarstva voda zauzima vrlo važno mjesto i značenje. Ovisno o različitim potrebama i primjeni, vode se mogu podijeliti u nekoliko skupina.  Voda za  napajanje životinja zauzima najznačajnije mjesto, kako po količini tako i po kvaliteti. O njoj ovise zdravlje, proizvodnost i dobrobit životinja. Velike količine zdravstveno ispravne vode potrebne su  za proizvodnju i preradu namirnica animalnog podrijetla. Cilj i svrha tečaja je upoznati polaznike s vrstama voda značajnih za veterinarsku djelatnost, normativima kakvoće s naglaskom na razliku zdravstvene ispravnosti vode za piće i zdravstvene prihvatljivosti vode za napajanje kao i ukazati na značenje vode u ostvarivanju dobrobiti životinja i legislativu s tim u vezi.


Mjesto održavanja
fakultet

Datum-i održavanja tečaja:
 dogovorno 

Trajanje tečaja:
1 dan

Tiskani materijal:
da

Predviđeni broj polaznika:
od 2 do 20

Uvjetovanost tečaja:
dr. med. vet.; dipl. ing. agr.; dipl. san. ing.; dipl. ing. biotehnologije

Ukupna cijena:
700,00 Kn

Program tečaja:

Dan Od Do   Tema
 1  12:00  12:45   nastavni sat   Parametri zdravstvene ispravnosti vode za piće
 1  12:45  13:00   stanka   
 1  13:00  13:45   nastavni sat   Zdravstvena prihvatljivost vode za napajanje životinja
 1  13:45  14:00   stanka   
 1  14:00  14:45   nastavni sat   Izvori onečišćenja voda, MDK štetnih tvari
 1  14:45  15:00   stanka   
 1  15:00  15:45   nastavni sat   HACCP sustav u vodoopskrbi
 1  15:45  16:00   stanka   
 1  16:00  16:45   nastavni sat   Značenje vode za dobrobit životinja, legislativa

  [povratak na listu]

Izradio Odsjek za informatiku