Veterinarski fakultet - prikaz tečajeva cjeloživotnog usavršavanja

Prikaz tečaja

Šivanje mekih tkiva u malih domaćih životinja

Tip tečaja: Specijalistički tečaj Područje: Klinika


Prilikom uplate, uplatnicu ispunite na slijedeći način:

Uplata na: Veterinarski fakultet, Zagreb, Heinzelova 55
IBAN: HR1723600001101354554
Poziv na broj: 186-21-02
Svrha: Tečaj 186-[prezime i OIB polaznika]

Napomena: uplate moraju biti zaključene najkasnije sedam (7) dana prije početka tečaja.Voditelj tečaja
prof. dr. sc. Darko Capak
Klinika za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju

Iskustvo i kompetencije
-od 01.travnja 1982. godine radi na Veterinarskom fakultetu kao nastavnik predmeta "Kirurgija,ortopedija i oftalmologija" na Ambulantnoj klinici i na Klinici za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju. -1985. godine magistrirao (Uloga processusa anconeus-a u funkciji lakatnog zgloba psa) -1990. godine doktorirao (Uloga stranih tijela u nastanku mehaničkog ileusa u psa). -1996. godine predaje materiju iz predmeta kirurške bolesti probavnih organa u domaćih životinja, a praktičnu nastavu iz tog predmeta drži još od 1986. godine. -autor je skripte "Kirurgija trbušne stijenke, želuca i crijeva u domaćih životinja" i brojnih znanstvenih i stručnih radova iz područja kirurgije mekih tkiva -niz godina drži tečajeve trajne edukacije za doktore veterinarske medicine iz područja kirurgije mekih tkiva u domaćih životinja (0d 2002. godine godišnje se održavaju tečajevi "Kirurške bolesti probavnih organa u domaćih životinja"). -od 1990. godine drži nastavu na poslijediplomskim studijima i od nedavno na doktorskom studiju. -pod vodstvom prof. dr. sc. Darka Capaka izrađena je jedna disertacija i devet magistarskih radova, a 87 studenata je izradilo diplomske radove. Od nabrojenih radova brojni su iz područja kirurgije mekih tkiva. -sudjelovao je u radu 15 međunarodnih i 12 domaćih znanstvenih skupova -član je Hrvatske medicinske akademije od 2001. godine


Suradnici

 Asist.,dr.vet.med. Andrija Musulin  Klinika za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju  predavač
 Doc.dr.sc., dr.vet.med. Dražen Vnuk  Klinika za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju  predavačSažetak
Šivanje mekih tkiva u malih domaćih životinja je tečaj koji je zamišljen kao jednodnevno osposobljavanje doktora veterinarske medicine kako bi savladali novosti u operacijskoj tehnici mekih tkiva u malih domaćih životinja (pas i mačka).
Na predavanjima detaljno ćemo prikazati tijek, način i oblike operacijskih tehnika esophagotomije, gastrotomije, enterotomije, enterektomije, biopsije crijeva, cistotomije, rekonstrukcije uterusa i laparotomije u malih domaćih životinja. Predavanja traju ukupno 150 minuta i podijeljena su u tri dijela, prvi dio sadrži sve potrebno o jednjaku, drugi dio o želucu i crijevima i treći dio o urogenitalnim organima i laparotomiji.Predavanja se sastoje od oko 120 dijelova koji su bogato ilustrirani fotografijama i shemama. Polaznicima tečaja uručit će se kopija predavanja na CD-u.
Drugi dio tečaja koji se odvija naizmjence s predavanjima je praktični dio, traje ukupno 165 minuta, gdje sudionici na kadaverima uz demonstraciju i vođenje voditelja tečeja samostalno izvode opisane zahvate i uvježbavaju pojedine tehnike.  Ova nastavna jedinica predviđena je i kao ispitivanje odnosno provjera razine poznavanja operacijskih tehnika.
Treći dio koji će se odvijati na samom kraju sastoji se od pismenog ispitivanja sudionika i naravno diskusije i postavljanja pitanja voditeljima tečaja. Ispit će pokazati kako su sudionici savladali i usvojili  gradivo i ujedno će poslužiti voditeljima tečaja u svrhu evaluacije tečaja. Mjesto održavanja
fakultet

Datum-i održavanja tečaja:
 24.04.2009. / 10.04.2010. 

Trajanje tečaja:
1 dan

Tiskani materijal:
ne

Predviđeni broj polaznika:
od 8 do 10

Uvjetovanost tečaja:
diploma o završenom dodiplomskom studiju - doktor veterinarske medicine

Ukupna cijena:
1000,00 Kn

Program tečaja:

Dan Od Do   Tema
 1  09:00  10:00   nastavni sat   kirurško anatomski pristup jednjaku u vratnom i grudnom dijelu i njegovo šivanje+
 1  10:00  10:15   stanka   pauza za kavu
 1  10:15  11:30   nastavni sat   praktični rad - pristup jednjaku u vratnom i grudnom dijelu i njegovo šivanje+
 1  11:30  12:15   nastavni sat   šivanje želuca i tankog crijeva
 1  12:15  12:45   stanka   stanka za ručak
 1  12:45  13:30   nastavni sat   šivanje urogenitalnih organa i debelog crijeva
 1  13:30  13:45   stanka   stanka za kavu
 1  13:45  15:00   nastavni sat   praktično šivanje želuca, crijeva i urogenitalnih organa
 1  15:00  15:15   stanka   stanka za kavu
 1  15:15  16:00   nastavni sat   postavljanje pitanja sudionika, pismeni test

  [povratak na listu]

Izradio Odsjek za informatiku