Veterinarski fakultet - prikaz tečajeva cjeloživotnog usavršavanja

Prikaz tečaja

Odrožnjavanje u uvjetima farmskog i individualnog držanja goveda

Tip tečaja: Specijalistički tečaj Područje: Klinika


Prilikom uplate, uplatnicu ispunite na slijedeći način:

Uplata na: Veterinarski fakultet, Zagreb, Heinzelova 55
IBAN: HR1723600001101354554
Poziv na broj: 204-21
Svrha: Tečaj 204-[prezime i OIB polaznika]

Napomena: uplate moraju biti zaključene najkasnije sedam (7) dana prije početka tečaja.Voditelj tečaja
prof. dr. sc. Tomislav Babić
Klinika za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju

Iskustvo i kompetencije
Voditelj tečaja je djelatnik Klinike za kirurgiju,ortopediju i oftalmologiju od 1984. godine. Već 15 godina aktivno učestvuje u izvođenju praktične nastave za predmet kirurgija u sklopu Ambulantne klinike.Tijekom posljednjih 10 godina osobno i uz asistenciju studenata odrožio je više stotina goveda različitih dobnih kategorija uz raznolike indikacije za operacijski zahvat. Također je odrožio nekoliko koza po postavljenoj indikaciji. Svoja iskustva i saznanja objavio je kao koautor i autor u više stručnih i znanstvenih publikacija: 1. Kos J., T. Babić, A. Brkić, D. Capak (2001.): Our Experience in Dehorning of the Cattle.3rd Middle European Congress for Buiatrics: Health Problems in Ruminants. Milovy near Nove Mesto na Moravi, Czech Republic, Reports, 168-172. 2.Babić T.,J. Kos,D. Matičić, B. Pirkić, M. Kreszinger, D. Vnuk, M. Popović (2003.): Bolesti rogova i odrožnjavanje u goveda. Hrv. vet. vjesn. 26; 3-4: 49-53. 3. Tomislav Babić, Josip Kos, Dražen Vnuk, Mario Kreszinger, Antun Brkić, Darko Capak, and Ozren Smolec (2005.): The importance of continuing Education in the Advancing of Dehorning Cattle in Croatia. VI Middleeuropean buiatrics Congress: "Achievments and Prospects of Ruminants Medicine", Cracow, Poland. Monograph: 511-514. 4. Babić T., J. Kos, O. Smolec ( 2008.): The figurative outline of horn deformation and horn injuries of the farm cattle treated in the wider surrounding countryside of Zagreb. XVI kongres Mediteranske federacije za zdravlje i produktivnost preživača. Zadar, Hrvatska, Zbornik radova, 321.323.


Suradnici

 Prof.dr.sc. Josip Kos  Klinika za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju  predavač
 dr.sc. Ozren Smolec  Klinika za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju  predavačSažetak
U promocijskim materijalima uključen je pisani materijal koji obrađuje dosadašnje spoznaje na temu odrožnjavanja preživača,medicinske indikacije operacijskog zahvata te njegov gospodarski značaj za stočarsku proizvodnju. Polaznici će dobiti i objavljene radove predavača u sklopu tečaja na temu odrožnjavanja, kao i CD s integralnom verzijom predavanja tečaja te 2 CD-a s prikazom patologije rogova i njihova liječenja, kao i različitih metoda odrožnjavanja koji se provode u Hrvatskoj.


Mjesto održavanja
veterinarska stanica ili ambulanta

Datum-i održavanja tečaja:
 13.03.2010. 

Trajanje tečaja:
1 dan

Tiskani materijal:
da+cd

Predviđeni broj polaznika:
od 8 do 15

Uvjetovanost tečaja:
tečaj za doktore veterinarske medicine

Ukupna cijena:
800,00 Kn

Program tečaja:

Dan Od Do   Tema
 1  09:00  10:30   nastavni sat   Definicija,indikacije i značaj odrožnjavanja u svijetu i Hrvatskoj
 1  10:30  12:00   nastavni sat   Anatomija roga, embrionalni i postnatalni razvoj, uraštavanje prosesusa kornualisa u rog
 1  12:00  13:00   nastavni sat   Metode odrožnjavanja kroz povijest, u svijetu i u Hrvatskoj
 1  13:00  13:45   nastavni sat   Zaključak i završna rasprava
 1  13:45  14:15   stanka   
 1  14:15  14:45   nastavni sat   Demonstracija i praktičan rad termokautera i žičane embriotomske pile na fantomu
 1  14:45  15:15   nastavni sat   Demonstracija i praktično odrožnjavanje različitih dobnih kategorija goveda
 1  15:15  15:45   stanka   
 1  15:45  16:45   nastavni sat   Provjera teorijskog i praktičnog znanja

  [povratak na listu]

Izradio Odsjek za informatiku