Veterinarski fakultet - prikaz tečajeva cjeloživotnog usavršavanja

Prikaz tečaja

Biosigurnost na farmama

Tip tečaja: Specijalistički tečaj Područje: Animalna proizvodnja i biotehnologija


Prilikom uplate, uplatnicu ispunite na slijedeći način:

Uplata na: Veterinarski fakultet, Zagreb, Heinzelova 55
IBAN: HR1723600001101354554
Poziv na broj: 194-16-03
Svrha: Tečaj 194-[prezime i OIB polaznika]

Napomena: uplate moraju biti zaključene najkasnije sedam (7) dana prije početka tečaja.



Voditelj tečaja
prof. dr. sc. Željko Pavičić
Zavod za higijenu, ponašanje i dobrobit životinja

Iskustvo i kompetencije
Dugogodišnji rad na području sanitacije, higijene smještaja i držanja, s objavljenim brojnim radovima u domaćoj i stranoj literaturi.


Suradnici

 prof. dr. sc. Kristina Matković  Zavod za higijenu, ponašanje i dobrobit životinja  Predavač



Sažetak

 

U svrhu zaštite zdravlja životinja i proizvodnje sigurnih namirnica animalnog podrijetla potrebno je na farmama provoditi biosigurnosne mjere. To su mjere izolacije objekta,  izbor lokacije za gradnju farme; izgradnja funkcionalne dezinfekcijske barijere za vozila i ljude; uklanjanje gnoja iz nastambi i s farme; adekvatno zbrinjavanje lešina i konfiskata.

 CIJENA TEČAJA ISKAZANA JE BEZ PDV-a



Mjesto održavanja
fakultet

Datum-i održavanja tečaja:
 10.12.2013. 

Trajanje tečaja:
1 dan

Tiskani materijal:
ne

Predviđeni broj polaznika:
od 5 do 10

Uvjetovanost tečaja:
dr. med. vet.

Ukupna cijena:
700,00 Kn

Program tečaja:

Dan Od Do   Tema
 1  09:00  09:45   nastavni sat   Primarne biosigurnosne mjere
 1  09:45  11:15   nastavni sat   Sekundarne biosigurnosne mjere
 1  11:15  11:30   stanka   
 1  11:30  12:15   nastavni sat   Provođenje DDD postupaka
 1  12:15  13:00   nastavni sat   Procjena utjecaja farme na okoliš

  [povratak na listu]

Izradio Odsjek za informatiku