Veterinarski fakultet - prikaz tečajeva cjeloživotnog usavršavanja

Prikaz tečaja

Veterinarska forenzika

Tip tečaja: Tečaj Područje: Ostalo


Prilikom uplate, uplatnicu ispunite na slijedeći način:

Uplata na: Veterinarski fakultet, Zagreb, Heinzelova 55
IBAN: HR1723600001101354554
Poziv na broj: 199-02
Svrha: Tečaj 199-[prezime i OIB polaznika]

Napomena: uplate moraju biti zaključene najkasnije sedam (7) dana prije početka tečaja.Voditelj tečaja
prof. dr. sc. Maja Popović
Zavod za biologiju

Iskustvo i kompetencije
Voditeljica obaveznog diplomskog kolegija Molekularna biologija i genomika u veterini, te kolegija u doktorskom studiju Molekularna biologija u veterini,u kojima se govori o pristupima i metodama molekularne genetike koji se mogu rabiti u populacijskim istraživanjima u životinja, u istraživanjima filogenetkih odnosa, u istraživanjima GMO pripravaka i organizama namijenjenih veterinarskoj medicini i animalnoj proizvodnji, te u rješavanju slučajeva u području veterinarskoj forenzičkoj genetici. Od 2010. godine nastavnik je na kolegiju Animalna forenzička genetika na Sveučilišnom odjelu za forenzičke znanosti Sveučilišta u Splitu. 2012. godine izabrana je u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora na Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu, te u znanstveno zvanje znanstveni suradnih iz područja prirodnih znanosti polja biologija. Indeksiranost i citiranost znanstvenih radova voditeljice tečaja i suradnika mogu se vidjeti u CROSBI i SCI bazama. Prema zadnjem izvješći NSK od prosinca 2011. voditeljica tečaja ima 226 citata za ukupno 45 CC/SCI radova. Voditeljica je sudjelovala na nekoliko tečajeva:Tečaj iz molekularne biologije: "Primjena molekularne biologije u veterinarskoj znanosti". Organizator: Veterinarski fakultet. Voditelj tečaja: dr. sc. Simone Caccio, Institutio Superiore di santa, Rim Italija (21.06.-06.07.2004), Metodološki tečajevi u biologiji i medicini: "DNA i RNA iz životinja". Izolacija DNA, izolacija RNA, PCR, RFLP, RT-PCR, Real-time PCR, Southern blot hibridizacija, dot blot hibridizacija, sekvenciranje i genotipizacija pomoću mikrosatelita. Voditelj tečaja: dr. sc. Andreja Ambrović Ristov. Organizator: Institut Ruđer Bošković. (11.-15. travnja 2005.)


Suradnici

 Prof. dr. sc. Petar Džaja  Zavod za sudsko i upravno veterinarstvo  predavač
 Prof. dr. sc. Lidija Kozačinski  Zavod za higijenu, tehnologiju i sigurnost hrane  suradnik
 Prof. dr. sc. Damir Mihelić  Zavod za anatomiju, histologiju i embriologiju  suradnik
 Doc. dr. sc. Gordan Mršić   Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“, MUP  zamjenik voditeljice tečaja, predavač
 Dr. Daniel Špoljarić  Zavod za biologiju  suradnik
 Prof. dr. sc. Ivica Valpotić   Sveučilišni odjel za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu  suradnik
 Prof. dr. sc. Ksenija Vlahović   Veterinarski fakultet  predavačSažetak
Razvitkom raznih znanstvenih i stručnih disciplina porasla je i potreba za specifičnim stručnim znanjima koje eksperti-stručnjaci iznose sudu u cilju pojašnjenja načina i mehanizma počinjenja kaznenog djela te kaznenog djela i nastalih posljedica ili druge pravno relevantne činjenice. Područje koje se bavi proučavanjem materijalnih tragova u kaznenim djelima ishodišno je područje forenzike. Uporabom znanstvenih metoda materijalni trag postaje materijalni dokaz. Znanstveno verificiran materijalni dokaz je finalni proizvod forenzike koji se dalje daje na uporabu pravosudnom sustavu. Opća i posebna znanja koja se stječu u ovom tečaju su znanja koja moraju osigurati shvaćanje formalnog i procesnog pristupa materijalnim tragovima, te njihovu materijalno – postupovnu pretvorbu u materijalni dokaz. Temeljem navedenog Veterinarska forenzična znanost je jedna od brojnih znanstvenih disciplina koja svojim specifičnim metodama može pomoći pravosuđu u rješavanju stručnih pitanja u okviru veterinarske medicine na koja, suci kao pravnici, ne mogu odgovoriti. Stoga, će u okviru ovog tečaja polaznaci upoznati ulogu veterinarskog forenzičara u prekršajnim i kaznenim postupcima, a vezanim uz životinje i namirnice animalnog podrijetla i to kao subjekte i/ili objekte prekršaja i /ili kaznenih djela. Sadržaj tečaja: 1. Uvod u forenziku i veterinarsku forenziku; 2. Traseologija; 3. Istraživanje mjesta događaja; 4. Forenzična obrada tragova životinjskog i biljnog podrijetla molekularno-genetičkim metodama; 5. Forenzična obrada kaznenih djela i prekršaja vezanih uz životinje i biljke; 6. Forenzična procjena patvorenja proizvoda životinjskog podrijetla; 7. Forenzičke ekspertize u veterinarskoj praksi, 8. Uvod u uporabu nekih forenzičnih metoda u bioarheologiji; 8. Procesi sustava osiguranja kvalitete u foronzičnim laboratorijima. 


Mjesto održavanja
Veterinarski fakultet, CFIIV

Datum-i održavanja tečaja:
 05.12.2012. 

Trajanje tečaja:
2 dana

Tiskani materijal:
da

Predviđeni broj polaznika:
od 5 do 10

Uvjetovanost tečaja:
Diplomski studij iz područja biomedicinskih, prirodnih, biotehničkih i pravnih znanosti

Ukupna cijena:
3000,00 Kn

Program tečaja:

Dan Od Do   Tema
 1  08:15  10:00   nastavni sat   Uvod u forenziku i osnove veterinarske forenzike
 1  10:00  11:45   nastavni sat   Uvod u uporabu nekih forenzičnih metoda u bioarheologiji.
 1  11:45  13:30   nastavni sat   
 1  13:30  15:15   nastavni sat   Osnove znanosti o tragovima kaznenih djela (traseologija) i tragovima animalnog porijekla
 1  15:15  16:00   stanka   
 1  16:00  17:30   nastavni sat   Istraživanje mjesta događaja kod kaznenih dijela gdje se pojavljuju tragovi animalnog porijekla
 1  17:30  19:15   nastavni sat   Pregled forezičnih metoda, sredstava i instrumentarija u forenzičnim vještačenjima (CFIIV)
 2  08:15  09:45   nastavni sat   Forenzična obrada tragova životinjskog i biljnog podrijetla molekularno-genetičkim metodama
 2  09:45  10:00   stanka   
 2  10:00  11:30   nastavni sat   Forenzična osteologija; Forenzika dlačnog pokrova
 2  11:30  12:15   stanka   
 2  12:15  14:00   nastavni sat   Forenzična procjena patvorenja proizvoda životinjskog podrijetla
 2  14:15  16:00   nastavni sat   Vještačenje i uloga veterinarskog forenzičara u sudskom procesu

  [povratak na listu]

Izradio Odsjek za informatiku