Veterinarski fakultet - prikaz tečajeva cjeloživotnog usavršavanja

Prikaz tečaja

Financijsko upravljanje u veterinarskoj praksi

Tip tečaja: Specijalistički tečaj Područje: Veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane


Prilikom uplate, uplatnicu ispunite na slijedeći način:

Uplata na: Veterinarski fakultet, Zagreb, Heinzelova 55
IBAN: HR1723600001101354554
Poziv na broj: 230-23-02
Svrha: Tečaj 230-[prezime i OIB polaznika]

Napomena: uplate moraju biti zaključene najkasnije sedam (7) dana prije početka tečaja.Voditelj tečaja
Prof. dr. sc. Marko Tadić
Zavod za veterinarsku ekonomiku i epidemiologiju

Iskustvo i kompetencije
Postdiplomski studij ekonomike poljoprivrede na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je fakultetu doktorirao godine 1976. iz područja ekonomike poljoprivrede. Gostujući je profesor na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani te na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Utemeljitelj je postdiplomskog znanstvenog studija Ekonomika veterinarstva na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu. Bio je voditeljem nekolicine znanstvenih projekata u zemlji i inozemstvu. Predaje na postdiplomskim studijima na veterinarskim fakultetima u Zagrebu, Ljubljani i Sarajevu. Objavio je kao jedini autor ili koautor više od 200 znanstvenih i stručnih radova. Obavljao je različne funkcije u vladama Republike Hrvatske, Federacije BiH i države BiH. Bio je rektor Sveučilišta u Mostaru. Član je Hrvatskog agroekonomskog društva, Hrvatskog sociološkog društva, Matice hrvatske, Međunarodnog društva za veterinarsku epidemiologiju i ekonomiku.


Suradnici

 Dr. sc. Denis Cvitković  Zavod za veterinarsku ekonomiku i epidemiologiju  predavač
   Izabela Kolar Furjan   .  predavač
 Doc. dr. sc.  Ivana Mamić Sačer  Ekonomski fakultet, Zagreb  predavačSažetak
Upravitelju veterinarske prakse financijsko upravljanje predstavlja nezaobilazno područje. Pored razumijevanja temeljnih zakonitosti liječenja životinja i odnosa prema strankama, razumijevanje temeljnih zakonitosti financijskog poslovanja, značenja pojedinih financijskih pokazatelja i ustroja knjigovodstvenog i računovodstvenog okvira poslovanja poduzeća bitno olakšava vođenje prakse. Cilj tečaja je na primjerima iz prakse ukazati na korisne informacije koje nudi računovodstveni sustav i predstaviti alate za njihovu analizu. Stručna i pravodobna primjena tih alata olakšava upravi prakse snalaženje u suvremenom promjenljivom poslovnom okruženju.


Mjesto održavanja
fakultet

Datum-i održavanja tečaja:
 dogovorno 

Trajanje tečaja:
1 dan

Tiskani materijal:
da+cd

Predviđeni broj polaznika:
od 1 do 10

Uvjetovanost tečaja:
ne

Ukupna cijena:
750,00 Kn

Program tečaja:

Dan Od Do   Tema
 1  09:00  10:30   nastavni sat   Uvod u analizu financijskih izvještaja, horizontalna i vertikalna analiza
 1  10:30  12:00   nastavni sat   Pokazatelji analize financijskih izvještaja
 1  12:00  13:00   stanka   
 1  13:00  14:30   nastavni sat   Analiza osnovnih i obrtnih sredstava
 1  14:30  15:30   nastavni sat   Analiza slučaja - poslovanje veterinarske organizacije
 1  15:30  16:30   nastavni sat   Rasprava

  [povratak na listu]

Izradio Odsjek za informatiku