Veterinarski fakultet - prikaz tečajeva cjeloživotnog usavršavanja

Prikaz tečaja

Poremetnje u funkciji jajnika krava

Tip tečaja: Specijalistički tečaj Područje: Klinika

Voditelj tečaja
prof.dr.sc. Tomislav Dobranić
Klinika za porodništvo i reprodukciju

Iskustvo i kompetencije
Prof. dr. sc. Tomislav Dobranić rođen je 21. veljače 1962. godine u Zagrebu. Na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1986. godine. Iste godine zaposlio se kao terenski veterinar u Veterinarskoj stanici Sisak. Od 1988. godine zaposlen je na Klinici za porodništvo i reprodukciju. Magistrirao je 1993., doktorirao 1997., 2005. godine je izabran za izvanrednog, a 2008. godine za redovitog profesora za predmet Porodništvo domaćih životinja. Uže područje specijalnosti su mu fiziologija i patologija rasplođivanja i akušerstva goveda, konja i svinja te bolesti mliječne žlijezde. Osim pedagoškog i stručno-kliničkog rada bio je i voditelji dva znanstveno istraživačka projekta MZOŠ-a. Sada je voditelj projekta „Značaj kontrole puerperija na poboljšanje reproduktivne učinkovitosti krava“. Voditelj je tečajeva za trajno usavršavanje doktora veterinarske medicine. Do sada je objavio preko 120 znanstvenih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima i aktivno sudjelovao na velikom broju domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Autor je tri skripte Veterinarskog fakulteta; „Fiziologija i patologija reprodukcije svinja”, „Praktikum iz spermiologije” te „Fiziologija i patologija reprodukcije ovaca” i sveučilišnih udžbenika „Rasplođivanje krava i junica” objavljenog 2007. i " Rasplođivanje svinja" objavljenog 2008. godine. Član je Veterinarske komore Hrvatske


Suradnici

 doc.dr.sc. Iva Getz  Klinika za porodništvo i reprodukciju  predavač
 doc.dr.sc. Damjan Gračner  Klinika za unutarnje bolesti s Kolegijem za kinologiju  predavač
 doc.dr.sc. Marko Samardžija  Klinika za porodništvo i reprodukciju  predavačSažetak
Govedarstvo je jedna od najvažnijih djelatnosti u poljoprivredi većine zemalja u svijetu, a Republika Hrvatska je bez sumnje sa svojih milijun i pol hektara pašnjaka i prirodnih livada obećana zemlja za uzgoj goveda. Osim prirodnih i prostornih mogućnosti naše zemlje postoji tradicija, znanje i volja ljudi da se bave tom djelatnošću.
U promocijskim materijalima bit će opisani uzroci poremećene funkcije jajnika, dijagnostika i liječenje poremećaja u funkciji jajnika kao i njihov utjecaj na plodnost krava.
Poremećena funkcija jajnika manifestira se:
Izostajanjem vanjskih znakova gonjenja (anestrija) kojoj uzrok može biti:
a) izostajanje ciklične aktivnosti jajnika (prava anestrija)
ili
b) tiho gonjenje (subestrus).
Nepravilnostima spolnog ciklusa koje se očituju preganjanjem u pravilnim, kraćim ili dužim intervalima od normalnoga, zbog:
a) nepravilnosti ovulacije (zakašnjela, izostala),
b) bifazičnog spolnog ciklusa,
c) perzistentnog žutog tijela
d) cista na jajnicima.Mjesto održavanja
Veterinarske stanice

Datum-i održavanja tečaja:
 dogovorno 

Trajanje tečaja:
1 dan

Tiskani materijal:
da

Predviđeni broj polaznika:
od 0 do 10

Uvjetovanost tečaja:
diploma Veterinarskog fakulteta

Ukupna cijena:
1000,00 Kn

Program tečaja:

Dan Od Do   Tema
 1  10:00  12:00   nastavni sat   Uzroci i podjela poremećene funkcije jajnika
 1  12:00  13:00   stanka   Pauza
 1  13:00  15:00   nastavni sat   Dijagnostika i liječenje poremećene funkcije jajnika
 1  15:00  16:00   nastavni sat   Rasprava
 1  16:00  17:00   stanka   Pauza
 1  17:00  20:00   nastavni sat   Praktičan rad u štali

  [povratak na listu]

Izradio Odsjek za informatiku