Veterinarski fakultet - prikaz tečajeva cjeloživotnog usavršavanja

Prikaz tečaja

Fiziologija i patologija puerperija krava

Tip tečaja: Specijalistički tečaj Područje: Klinika

Voditelj tečaja
doc.dr.sc. Marko Samardžija
Klinika za porodništvo i reprodukciju

Iskustvo i kompetencije
Doc. dr. sc. Marko Samardžija rođen je 19. prosinca 1972. godine u Zagrebu. Na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1998. godine. Iste je godine zaposlen na Klinici za porodništvo i reprodukciju. Magistrirao je 2003., doktorirao 2005., 2007. godine je izabran za docenta na spomenutoj Klinici, a 2008. godine postaje i znanstveni savjetnik za predmet Porodnišvo domaćih životinja. Uže područje specijalnosti su mu spermiologija, asistirana reprodukcija, veterinarska andrologija te fiziologija i patologija rasplođivanja goveda i svinja. Osim pedagoškog i stručno-kliničkog rada suradnik je u 5 znanstveno istraživačkih projekta MZOŠ-a. Dosad je objavio preko 90 znanstvenih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima. Autor je skripte Veterinarskog fakulteta „Praktikum iz spermiologije” objavljene 2003. te Sveučilišnih udžbenika „Veterinarska andrologija” objavljenog 2006. godine, „Rasplođivanje krava i junica” objavljenog 2007. i " Rasplođivanje svinja" objavljenog 2008. godine. Aktivno je sudjelovao na velikom broju domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Član je ESDAR-a (Europskog društva za rasplođivanje domaćih žvotinja) i A.E.T.E. (Europskog društva za embriotransfer) te recenzent eminentnih časopisa „Theriogenology”, „Journal of Andrology” i „Animal Reproduction” iz veterinarske i humane medicine.


Suradnici

 prof.dr.sc.  Tomislav Dobranić  Klinika za porodništvo i reprodukciju  predavač
   Ivan Folnožić  Klinika za porodništvo i reprodukciju  tehnički suradnik
 doc.dr.sc.  Iva  Getz  Klinika za porodništvo i reprodukciju  predavač
 doc.dr.sc. Damjan Gračner  Klinika za unutarnje bolesti s Kolegijem za kinologiju  predavačSažetak


Mjesto održavanja
Veterinarska stanice

Datum-i održavanja tečaja:
 dogovorno 

Trajanje tečaja:
1 dan

Tiskani materijal:
da

Predviđeni broj polaznika:
od 0 do 0

Uvjetovanost tečaja:
diploma Veterinarskog fakulteta

Ukupna cijena:
1000,00 Kn

Program tečaja:

Dan Od Do   Tema

  [povratak na listu]

Izradio Odsjek za informatiku