Veterinarski fakultet - prikaz tečajeva cjeloživotnog usavršavanja

Prikaz tečaja

Hitna veterinarska medicina pasa i mačaka III

Tip tečaja: Specijalistički tečaj Područje: Klinika

Voditelj tečaja
Doc.dr.sc. Vesna Matijatko
Klinika za unutarnje bolesti s Kolegijem za kinologiju

Iskustvo i kompetencije
Sudjelovanje na kongresima i radionicama Europskog i Američkog udruženja hitne i intenzivne veterinarske medicine (4th European Veterinary Emergency and Critical Care Congress, Milano 2004: Usvajanje postavljanja centralnih venskih katetera, drenova u pleuralnu supljinu, epiduralne anestezije, traheotomije, postupaka intubiranja pod otezanim okolnostima, te drugih zahvata hitne i intenzivne skrbi za pse i macke, te usvajanje novih principa u terapiji kisikom, nadoknadi tekucine s osnovnim nacelima ocuvanja zivota, terapiji kriticnih kardioloskih pacjenata i monitoringu osnovnih funkcija teskih i kompliciranih pacjenata u veterinarskoj medicini pasa i macaka; 13th International Veterinary and Emergency and Critical Care Symposium, New Orleans 2007.: radionice "Fluid therapy workshop", "Chalenging Fluid Therapy Cases", “So many tubes so few holes”; 14th International Veterinary Emergency and Critical Care Symposium, Phoenix, SAD, 2008.: radionice "Multidisciplinary Review Part I", "Analgesia Workshop", "Emergencies and Imaging of the Urogenital Tract", "Imaging of the Acute Abdomen" i "Cases from the ER Frontline"). Bila sam voditeljica specijalističkog osmodnevnog tečaja "Hitna stanja u maloj praksi" održanog u okviru trajnog usavršavanja na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu 2005. i 2006. godine te tečajeva "Hitna stanja u maloj praksi" i "Intenzivna skrb u maloj praksi" održanih 2008. godine u suorganizaciji Veterinarskog fakulteta u Zagrebu i Hrvatske veterinarske komore. Članica sam Europskog i Američkog društva za hitnu i intenzivnu veterinarsku medicinu (VECCS). Autor sam i koautor slijedećih radova iz područja hitne i intenzivne veterinarske medicine pasa i mačaka: Komplizierte Verlaufsform der kaninen Babesiose – Ein Fallbericht. Tierarzliche Umschau 64, 139-146 (2009); Septic shock in canine babesiosis. Vet. Parasitol. 162, 263-270 (2009); Insulinoma in a dog; a case report. Veterinarski arhiv 70, 13-20 (2000); Diseminirana intravaskularna koagulacija (DIK). Veterinarska stanica 35, 195-208 (2004); Hitna stanja u veterinarskoj medicini. Trijaža i primarna obrada: Inicijalni pristup hitnom pacijentu. Hrvatski veterinarski vjesnik 24, 17-19 (2001); Hitna stanja u veterinarskoj medicini. 2. Hipovolemički šok. Hrvatski veterinarski vjesnik 24, 55-57 (2001); Hitna stanja u veterinarskoj medicini. Septični pacijent u jedinici za intenzivnu skrb. Hrvatski veterinarski vjesnik 25, 27-28 (2002); Šećerna bolest u pasa. II dio – terapija dijabetičke ketoacidoze i stabilizacija pacijenta. Hrvatski veterinarski vjesnik 23, 63-65 (2000). Također, održala sam kao pozvani predavač predavanje za veterinare s temom "Prehrana kritičnog pacijenta", a u organizaciji DDL Zagreb (Royal Canin).


Suradnici

 Prof.dr.sc. Goran Bačić  Klinika za porodništvo i reprodukciju  predavač
   Mirna Brkljačić  Klinika za unutarnje bolesti s Kolegijem za kinologiju  predavač
   Marin Torti  Klinika za unutarnje bolesti s Kolegijem za kinologiju  predavačSažetak
Na tečaju će biti obrađeni dijagnostika i terapija zastojnog zatajivanja srca i aritmija u pasa i mačaka, hitna stanja vezana uz uropoetski sustav, pristup pacijentu s akutnim abdomenom te hitna stanja u porodiljstvu. U sklopu svakog predavanja obradit će se i bazične tehnike snimanja i interpretacije EKG-a, mjerenje arterijskog krvnog tlaka (doplersko i oscilometrijsko), perikardiocenteze, postavljanja urinarnog katetera i abdominocenteze i peritonealne lavaže.


Mjesto održavanja
fakultet

Datum-i održavanja tečaja:
 30.04.2010. 

Trajanje tečaja:
1 dan

Tiskani materijal:
da+cd

Predviđeni broj polaznika:
od 5 do 10

Uvjetovanost tečaja:
doktor veterinarske medicine

Ukupna cijena:
1200,00 Kn

Program tečaja:

Dan Od Do   Tema
 1  09:00  10:00   nastavni sat   Pristup pacijentu s zastojnim zatajenjem srca
 1  10:00  11:15   nastavni sat   Aritmije u hitnog i kritičnog pacijenta
 1  11:15  11:30   stanka   Kratka stanka
 1  11:30  13:00   nastavni sat   Hitna stanja vezana uz uropoetski sustav
 1  13:00  14:30   stanka   Stanka za ručak
 1  14:30  16:00   nastavni sat   Pristup pacijentu s akutnim abdomenom
 1  16:00  17:00   nastavni sat   Hitna stanja u porodništvu

  [povratak na listu]

Izradio Odsjek za informatiku