Veterinarski fakultet - prikaz tečajeva cjeloživotnog usavršavanja

Prikaz tečaja

Intenzivna veterinarska medicina pasa i mačaka

Tip tečaja: Specijalistički tečaj Područje: Klinika

Voditelj tečaja
Doc.dr.sc. Vesna Matijatko
Klinika za unutarnje bolesti s Kolegijem za kinologiju

Iskustvo i kompetencije
Iskustvo i kompetencije Sudjelovanje na kongresima i radionicama Europskog i Američkog udruženja hitne i intenzivne veterinarske medicine (4th European Veterinary Emergency and Critical Care Congress, Milano 2004: Usvajanje postavljanja centralnih venskih katetera, drenova u pleuralnu supljinu, epiduralne anestezije, traheotomije, postupaka intubiranja pod otezanim okolnostima, te drugih zahvata hitne i intenzivne skrbi za pse i macke, te usvajanje novih principa u terapiji kisikom, nadoknadi tekucine s osnovnim nacelima ocuvanja zivota, terapiji kriticnih kardioloskih pacjenata i monitoringu osnovnih funkcija teskih i kompliciranih pacjenata u veterinarskoj medicini pasa i macaka; 13th International Veterinary and Emergency and Critical Care Symposium, New Orleans 2007.: radionice "Fluid therapy workshop", "Chalenging Fluid Therapy Cases", “So many tubes so few holes”; 14th International Veterinary Emergency and Critical Care Symposium, Phoenix, SAD, 2008.: radionice "Multidisciplinary Review Part I", "Analgesia Workshop", "Emergencies and Imaging of the Urogenital Tract", "Imaging of the Acute Abdomen" i "Cases from the ER Frontline"). Bila sam voditeljica specijalističkog osmodnevnog tečaja "Hitna stanja u maloj praksi" održanog u okviru trajnog usavršavanja na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu 2005. i 2006. godine te tečajeva "Hitna stanja u maloj praksi" i "Intenzivna skrb u maloj praksi" održanih 2008. godine u suorganizaciji Veterinarskog fakulteta u Zagrebu i Hrvatske veterinarske komore. Članica sam Europskog i Američkog društva za hitnu i intenzivnu veterinarsku medicinu (VECCS). Autor sam i koautor slijedećih radova iz područja hitne i intenzivne veterinarske medicine pasa i mačaka: Komplizierte Verlaufsform der kaninen Babesiose – Ein Fallbericht. Tierarzliche Umschau 64, 139-146 (2009); Septic shock in canine babesiosis. Vet. Parasitol. 162, 263-270 (2009); Insulinoma in a dog; a case report. Veterinarski arhiv 70, 13-20 (2000); Diseminirana intravaskularna koagulacija (DIK). Veterinarska stanica 35, 195-208 (2004); Hitna stanja u veterinarskoj medicini. Trijaža i primarna obrada: Inicijalni pristup hitnom pacijentu. Hrvatski veterinarski vjesnik 24, 17-19 (2001); Hitna stanja u veterinarskoj medicini. 2. Hipovolemički šok. Hrvatski veterinarski vjesnik 24, 55-57 (2001); Hitna stanja u veterinarskoj medicini. Septični pacijent u jedinici za intenzivnu skrb. Hrvatski veterinarski vjesnik 25, 27-28 (2002); Šećerna bolest u pasa. II dio – terapija dijabetičke ketoacidoze i stabilizacija pacijenta. Hrvatski veterinarski vjesnik 23, 63-65 (2000). Također, održala sam kao pozvani predavač predavanje za veterinare s temom "Prehrana kritičnog pacijenta", a u organizaciji DDL Zagreb (Royal Canin).


Suradnici

   Mirna Brkljačić  Klinika za unutarnje bolesti s Kolegijem za kinologiju  predavač
   Marin Torti  Klinika za unutarnje bolesti s Kolegijem za kinologiju  predavačSažetak
Detaljno će biti obrađena intenzivna skrb u pasa i mačaka, odnosno liječenje i nadzor kritičnih pacijenata slijedeći "pravilo dvadesetice" koje se primjenjuje u svim jedinicama za intenzivnu skrb u veterinarskoj medicini u svijetu. Praktično će se, prema principima interaktivne nastave ("hands-on training"), uvježbati svi zahvati potrebni za procjenjivanje stanja i liječenje kritičnih pacijenata (postavljanje perifernih i centralnih venskih katetera, mjerenje centralnog venskog tlaka, mjerenje sistoličkog i dijastoličkog arterijskog tlaka, izračunavanje srednjeg arterijskog tlaka, principi održavanja onkotskog tlaka, kateterizacija mokraćnog mjehura, praćenje trijasa, EKG-a i saturacije kisikom pomoću multifunkcijskog monitora, postavljanje nosnih sondi za kisik i suplementacija kisika), 


Mjesto održavanja
fakultet

Datum-i održavanja tečaja:
 14.06.2010. 

Trajanje tečaja:
1 dan

Tiskani materijal:
da+cd

Predviđeni broj polaznika:
od 5 do 10

Uvjetovanost tečaja:
doktor veterinarske medicine

Ukupna cijena:
1500,00 Kn

Program tečaja:

Dan Od Do   Tema
 1  09:00  10:00   nastavni sat   Nadzor kritičnog pacijenta 1
 1  10:00  10:15   stanka   Kratka stanka
 1  10:15  11:15   nastavni sat   Nadzor kritičnog pacijenta 2
 1  11:15  11:45   stanka   Kratka stanka
 1  11:45  12:45   nastavni sat   Nadzor kritičnog pacijenta 3
 1  12:45  14:15   nastavni sat   Stanka za ručak
 1  14:15  17:15   nastavni sat   Praktikum

  [povratak na listu]

Izradio Odsjek za informatiku