Veterinarski fakultet - prikaz tečajeva cjeloživotnog usavršavanja

Prikaz tečaja

Dijagnostika, suzbijanje i prevencija snižene plodnosti mliječnih krava

Tip tečaja: Specijalistički tečaj Područje: Klinika


Prilikom uplate, uplatnicu ispunite na slijedeći način:

Uplata na: Veterinarski fakultet, Zagreb, Heinzelova 55
IBAN: HR1723600001101354554
Poziv na broj: 213-22
Svrha: Tečaj 213-[prezime i OIB polaznika]

Napomena: uplate moraju biti zaključene najkasnije sedam (7) dana prije početka tečaja.Voditelj tečaja
Prof.dr.sc. Darko Gereš
Klinika za porodništvo i reprodukciju

Iskustvo i kompetencije
Uže područje znanstvenog i stručnog djelovanja prof. dr. sc. Darka Gereša su reprodukcija ekonomskih domaćih životinja i domaćih mesojeda, te patologija mliječne žlijezde domaćih životinja. Naintenzivnije bavi se subfertilnošću mliječnih krava. Voditelj tečaja, prof. dr. sc. Darko Gereš nosilac je Projekta istraživanja pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti pod brojem 053-0532052-2046, naslova Smanjena plodnost mliječnih krava. Nosilac je i Projekta gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo naslova Epidemiološki monitoring stanja smanjene plodnosti mliječnih goveda na području Grada Zagreba, nosilac više programa prevencije i suzbijanja smanjene plodnost/neplodnosti u obiteljskim domaćinstvima u nekoliko županija. Također je suradnik i/ili savjetnik u prevenciji i suzbijanju smanjene plodnosti na nizu velikih mliječnih farmi. Nosilac je specijalističkog poslijediplomskog studija u osnivanju, Management reprodukcijskog zdravlja mljiečnih krava. Mentor je nekolicine kolega čije je područje rada mliječno govedarstvo. Održao je šezdesetak tečajeva za doktore veterinarske medicine, desetine predavanja za doktore i uzgajivače iz reprodukcijske problematike.


Suradnici
Sažetak
Tečaj je namijenjen prvenstveno doktorima veterinarske medicine na terenu i na farmama mliječnih krava. Cilj je usavršavanje kolega u području reprodukcije sa naročitim naglaskom na dijagnostiku, liječenje (suzbijanje) i prevenciju snižene plodnosti. Plodnost mliječnih krava glavni je modulator ekonomičnosti mliječnog govedarstva zbog brojnih uzročno -posljedične veze sa čimbenicima zdravlja, managementom, hranidbom, nasljeđem, okolišem, stresom.
Reprodukcijsko zdravlje prvenstveno je uvjetovano čimbenicima koji u peripartalnom razdoblju inhibiraju otpornost. Upravo stoga, ne opserviraju se samo pojedinačne bolesti nego kompleksna stanja i poremećaji i o njima ovisno reprodukcijsko zdravlje.
Glavnina problema su funkcionalni oblici subfertilnosti, koji nastaju kao posljedica poremećaja neuroendokrine regulacije spolnog ciklusa.
Praktični doprinos tečaja jest podizanje razine stručnog znanja demonstriranjem najmodernijih dijagnostičkih i terapijskih postupaka i primjena novih znanstvenih spoznaja.
Tečaj je jednodnevni i sastoji se od praktičnog dijela (rad na većoj farmi mliječnih krava) te teorijskog dijela.


Mjesto održavanja
fakultet

Datum-i održavanja tečaja:
 11.06.2014. 

Trajanje tečaja:
1 dan

Tiskani materijal:
ne

Predviđeni broj polaznika:
od 0 do 10

Uvjetovanost tečaja:
Doktor veterinarske medicine

Ukupna cijena:
1875,00 Kn

Program tečaja:

Dan Od Do   Tema
 1  08:00  12:00   nastavni sat   Praktični dio tečaja-rad na farmi
 1  13:00  16:00   nastavni sat   Teorijski dio

  [povratak na listu]

Izradio Odsjek za informatiku