Veterinarski fakultet - prikaz tečajeva cjeloživotnog usavršavanja

Prikaz tečaja

Bolesti pčela

Tip tečaja: Specijalistički tečaj Područje: Animalna proizvodnja i biotehnologija


Prilikom uplate, uplatnicu ispunite na slijedeći način:

Uplata na: Veterinarski fakultet, Zagreb, Heinzelova 55
IBAN: HR1723600001101354554
Poziv na broj: 190-14
Svrha: Tečaj 190-OIB--[prezime i OIB polaznika]

Napomena: uplate moraju biti zaključene najkasnije sedam (7) dana prije početka tečaja.Voditelj tečaja
Izv. prof. dr. sc. Ivana Tlak Gajger
Zavod za biologiju i patologiju riba i pčela

Iskustvo i kompetencije
Voditeljica tečaja je u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predstojnica je Zavoda. Voditeljica je obveznog predmeta Biologija i patologija korisnih kukaca te izbornog predmeta Pčelinje bolesti u suvremenoj proizvodnji na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju veterinarske medicine. Objavila je više od 80 znanstvenih i stručnih radova vezanih uz biologiju i patologiju medonosnih pčela, bumbara i solitarnih pčela. Održala je brojna stručna predavanja za veterinare i pčelare, te niz znanstveno-popularnih za širu javnost. Sudjelovala je u više tematskih radijskih i TV emisija od kojih se većina odnosi na bolesti zajednica medonosnih pčela i negativne utjecaje vanjskih čimbenika. Stručnim radom obuhvaća terenski pregled pčelinjaka u okviru ugovorne suradnje, a u okviru Zavoda voditelj je nacionalnog ovlaštenog službenog i sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 akreditiranog laboratorija za bolesti pčela - APISlab. Od do sada objavljenih nastavnih tekstova ističu se predavanja na web stranicama: Biologija, uzgoj i nametnici bumbara te Biologija, uzgoj i nametnici solitarnih pčela; Odabrana poglavlja intenzivne pčelarske proizvodnje – Uzgoj matica i Proizvodnja matične mliječi, a koji su ujedno i prvi takvi tekstovi napisani na hrvatskom jeziku objavljeni na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te priručnici Dobra veterinarska praksa na pčelinjaku i Primjena nutraceutika u pčelarstvu.


Suradnici

 Izv. prof. dr. sc. Emil Gjurčević  Zavod za biologiju i patologiju riba i pčela  predavač
 Dr. sc. Krešimir Matanović  Zavod za biologiju i patologiju riba i pčela  predavačSažetak
 Tečaj je stručna nadogradnja znanja i vještina stečenih tijekom integriranog preddiplomskog i diplomskog studija veterinarske medicine. Uz dosad poznate činjenice o važnim bolestima pčela, bit će naglašena nova saznanja iz etiologije, epizootiologije, kliničke slike i suzbijanja pojedinih bolesti te trenutačne situacije s pojavnošću i proširenošću istih. Polaznici će biti upoznati s bolestima i štetnicima u pčelarstvu koji su se na području Europe proširili zadnjih nekoliko godina te mogu prouzročiti ekonomske štete i/ili naglo propadanje pčelinjih zajednica. Sadržaj tečaja značajno doprinosi znanju polaznika vezanom uz sprječavanje nastanka i suzbijanje bolesti pčela sukladno važećim normativnim aktima RH, OIE-a i EU. Posljednjih godina u svijetu i kod nas bolesti pčela predstavljaju sve veći problem za pčelare, a svojom pojavnošću, zbog brojnih uginuća, izrazito utječu na pčelarsku kao i poljoprivrednu proizvodnju, kao važnu granu gospodarstva. Budući da bolesti i uginuća uzrokuju smanjenu proizvodnju pčelinjih proizvoda (posebice meda kao vrijedne namirnice za prehranu stanovništva), a nestručno liječenje (među ostalim nepravilnom i višestrukom primjenom, neodgovarajućim dozama i neregistriranim veterinarsko-medicinskim proizvodima) vrlo često uzrokuje izravna uginuća pčela i/ili pčelinjih zajednica i onečišćuje pčelinje proizvode ostatcima štetnih tvari (rezidue), znanje stečeno na tečaju, posebice vezano uz novije bolesti, pomoći će veterinarima na terenu u rješavanju stalno prisutnih problema.
Cilj specijalističkog tečaja iz bolesti pčela je upoznati polaznike s novim saznanjima o bolestima pčela, njihovom proširenošću na određenom području, slanjem materijala na laboratorijske pretrage u dijagnostički laboratorij, dijagnostikom, sprječavanjem nastanka i suzbijanjem bolesti pčela. Znanje stečeno pohađanjem tečaja olakšat će veterinarima rad na terenu, te time olakšati držanje bolesti pčela pod kontrolom i povećati proizvodnju pčelinjih proizvoda bez rezidua, s vrlo malim rizikom s obzirom na zahtjeve EU, kao i očuvanja broja pčelinjih zajednica nužnih za očuvanje biološke raznolikosti i odnosa biljka – životinja – čovjek.Mjesto održavanja
fakultet

Datum-i održavanja tečaja:
 15.11.2017. / 16.11.2017. 

Trajanje tečaja:
2 dana

Tiskani materijal:
da

Predviđeni broj polaznika:
od 1 do 10

Uvjetovanost tečaja:
dr.med.vet.

Ukupna cijena:
2800,00 Kn

Program tečaja:

Dan Od Do   Tema
 1  09:00  10:30   nastavni sat   Važnost zdravlja pčelinjih zajednica; Važeći normativni akti RH, OIE-a i EU
 1  10:45  12:30   nastavni sat   Bakterijske bolesti pčela: američka gnjiloća medonosne pčele
 1  12:15  13:00   nastavni sat   Bakterijske bolesti pčela: europska gnjiloća, septikemije
 1  13:00  14:00   stanka   Stanka za ručak
 1  14:00  15:30   nastavni sat   Praktična radionica; Rasprava po skupinama
 1  15:30  17:00   nastavni sat   Štetnici u pčelarstvu: etinioza, tropileloza, stršljen Vespa velutina
 1  17:15  18:30   nastavni sat   Praktična radionica; Rasprava po skupinama
 2  09:00  10:30   nastavni sat   Bolesti uzrokovane protozoama: nozemoza tipa C (Nosema ceranae), Malpighamoeba mellificae
 2  10:45  12:15   nastavni sat   Praktična radionica; Rasprava po skupinama
 2  12:15  13:30   nastavni sat   Nametničke i prateće uvjetovane bolesti: akaroza, varooza, virusne bolesti
 2  13:30  14:30   stanka   Stanka za ručak
 2  14:30  15:45   nastavni sat   Bolesti uzrokovane pljesnima: vapnenasto leglo, kamenito leglo
 2  16:00  17:30   nastavni sat   Praktična radionica; Rasprava po skupinama
 2  17:30  18:15   nastavni sat   Provjera stečenog znanja

  [povratak na listu]

Izradio Odsjek za informatiku