Veterinarski fakultet - prikaz tečajeva cjeloživotnog usavršavanja

Prikaz tečaja

Zaštita zdravlja slatkovodnih riba

Tip tečaja: Specijalistički tečaj Područje: Animalna proizvodnja i biotehnologija

Voditelj tečaja
Docent Emil Gjurčević
Zavod za biologiju i patologiju riba i pčela

Iskustvo i kompetencije
Voditelj tečaja izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta u području biomedicinskih znanosti, polje veterinarska medicina, grana animalna proizvodnja i biotehnologija. Nositelj je jednog redovitog predmeta (Biologija i patologija akvatičnih organizama) i dva izborna predmeta (Ribarstvo i Odabrana poglavlja iz akvakulture) na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju veterinarske medicine, jednog predmeta (Primijenjena forenzika riba) na poslijediplomskom specijalističkom studiju Veterinarskog fakulteta, jednog predmeta (Ihtiopatologija) na poslijediplomskom specijalističkom studiju Agronomskog fakulteta, te pet predmeta iz područja ihtiologije/ihtiopatologije na doktorskom studiju Veterinarskog fakulteta. Objavio je više od 40 znanstvenih i stručnih radova iz područja ihtiologije/ihtiopatologije i jedan nastavni tekst za predmete Biologija i patologija akvatičnih organizama i Odabrana poglavlja iz akvakulture. Održao je više pozvanih predavanja na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima. Stručna djelatnost obuhvaća rad u dijagnostičkom laboratoriju za bolesti riba u Zavodu kao i dugogodišnje ostvarivanje ugovorne suradnje o zdravstvenom nadzoru s uzgajalištima slatkovodnih riba.


Suradnici

 Docent Ivana Tlak Gajger  Zavod za biologiju i patologiju riba i pčela  predavačSažetak
Tečaj se nadovezuje na predmete integriranog preddiplomskog i diplomskog studija veterinarske medicine i predstavlja sintezu veterinarskih disciplina primjenjivih na biologiju i patologiju slatkovodnih riba te stručnu nadogradnju znanja i vještina u području bolesti i uzgoja slatkovodnih riba. Posljednjih godina akvakultura bilježi stalan porast pa problematika povezana sa zaštitom zdravlja riba postaje sve složenija, a pružanje veterinarskih usluga u ovom području veterinarske djelatnosti postaje zahtjevnije. U skladu sa zakonodavstvom Republike Hrvatske ovlaštene veterinarske organizacije dužne su nadzirati zdravlje akvatičnih životinja, provoditi kliničke preglede te uzimati uzorke i slati ih u dijagnostički laboratorij. Kako bi se osigurala učinkovita zaštita zdravlja slatkovodnih riba, što bi doprinijelo većem zamahu ribogojstva, boljem gospodarenju otvorenim vodama i očuvanju kakvoće ribe za potrošače, neophodno je da veterinari budu trajno educirani o bolestima riba, ribogojstvenoj tehnologiji i značajkama vodenih ekosustava. Stoga će polaznici biti upoznati s novim saznanjima o zaštiti zdravlja slatkovodnih riba kako bi mogli uspješno upravljati proizvodnjom i gospodariti otvorenim vodama, tj. kako bi mogli udovoljiti specifičnim zahtjevima tržišta. Znanje stečeno pohađanjem tečaja osposobit će ih i za izvršavanje poslova i zadataka koji su propisani zakonom.


Mjesto održavanja
Veterinarski fakultet, ribnjačarstva

Datum-i održavanja tečaja:
 17.06.2015. / 18.06.2015. / 19.06.2015. 

Trajanje tečaja:
3 dana

Tiskani materijal:
ne

Predviđeni broj polaznika:
od 0 do 10

Uvjetovanost tečaja:
dr. med. vet.

Ukupna cijena:
2800,00 Kn

Program tečaja:

Dan Od Do   Tema
 1  09:00  10:30   nastavni sat   Osnove anatomije slatkovodnih riba (šaran)
 1  10:30  10:45   stanka   
 1  10:45  12:15   nastavni sat   Voda kao životna sredina Umjetno mriješćenje i uzgoj šarana - tehnologija proizvodnje
 1  12:15  13:30   nastavni sat   Trijaža. Opća pretraga i razudba. Uzimanje i slanje materijala na pretrage. Praktični rad
 1  13:30  14:30   stanka   
 1  14:30  15:15   nastavni sat   Bolesti i zaštita zdravlja šarana u uzgoju: PVŠ, KHV, EŠ, Ihtioftirioza,kokcidioze,URM,
 1  14:30  15:15   nastavni sat   Bolesti uzrokovane metiljima i trakavicama, ostale bolesti od značenja za uzgoj
 1  15:15  15:30   stanka   
 1  15:30  17:00   nastavni sat   Rasprava. Pismena provjera znanja
 2  10:00  13:45   nastavni sat   RIBNJAČARSTVO I
 2  10:00  11:45   nastavni sat   Pregled zdravstvenog stanja po pojedinim objektima - PRAKTIČNI RAD
 2  12:00  13:45   nastavni sat   Terenski rad na ribnjačarstvu: tehnologija proizvodnje. Određivanje dnevnog obroka.
 2  12:00  13:45   nastavni sat   Pokusni ribolov. Određivanje hranidbenog koeficijenta
 3  10:00  14:30   nastavni sat   RIBNJAČARSTVO 2
 3  10:00  13:00   nastavni sat   Pregled zdravstvenog stanja po pojedinim objektima - praktični rad
 3  13:00  14:30   nastavni sat   Terenski rad na ribnjačarstvu. Tehnologija proizvodnje. Hrana i hranidba

  [povratak na listu]

Izradio Odsjek za informatiku