Veterinarski fakultet - prikaz tečajeva cjeloživotnog usavršavanja

Prikaz tečaja

Zaštita zdravlja slatkovodnih riba

Tip tečaja: Specijalistički tečaj Područje: Animalna proizvodnja i biotehnologija


Prilikom uplate, uplatnicu ispunite na slijedeći način:

Uplata na: Veterinarski fakultet, Zagreb, Heinzelova 55
IBAN: HR1723600001101354554
Poziv na broj: 190-14
Svrha: Tečaj 190-OIB--[prezime i OIB polaznika]

Napomena: uplate moraju biti zaključene najkasnije sedam (7) dana prije početka tečaja.Voditelj tečaja
Izv. prof. dr. sc. Emil Gjurčević
Zavod za biologiju i patologiju riba i pčela

Iskustvo i kompetencije
Voditelj tečaja izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u području biomedicinskih znanosti, polje veterinarska medicina, grana animalna proizvodnja i biotehnologija. Nositelj je jednog redovitog predmeta (Biologija i patologija akvatičnih organizama) i dva izborna predmeta (Ribarstvo i Odabrana poglavlja iz akvakulture) na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju veterinarske medicine, jednog predmeta (Primijenjena forenzika riba) na poslijediplomskom specijalističkom studiju Veterinarskog fakulteta, jednog predmeta (Ihtiopatologija) na poslijediplomskom specijalističkom studiju Agronomskog fakulteta, te pet predmeta iz područja ihtiologije/ihtiopatologije na doktorskom studiju Veterinarskog fakulteta. Objavio je više od 60 radova svih kategorija. Autor je dva nastavna teksta namijenjena studentima i koautor sveučilišnog udžbenika. Održao je više pozvanih predavanja na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima. Stručna djelatnost obuhvaća rad u dijagnostičkom laboratoriju za bolesti riba u Zavodu kao i dugogodišnje ostvarivanje ugovorne suradnje o zdravstvenom nadzoru s uzgajalištima slatkovodnih riba.


Suradnici

 Dr. sc. Krešimir Matanović  Zavod za biologiju i patologiju riba i pčela  predavač
 Izv. prof. dr. sc. Ivana Tlak Gajger  Zavod za biologiju i patologiju riba i pčela  predavačSažetak
Tečaj se nadovezuje na predmete integriranog preddiplomskog i diplomskog studija veterinarske medicine i predstavlja sintezu veterinarskih disciplina primjenjivih na biologiju i patologiju slatkovodnih riba te stručnu nadogradnju znanja i vještina u području bolesti i uzgoja slatkovodnih riba. Posljednjih godina akvakultura bilježi stalan porast pa problematika povezana sa zaštitom zdravlja riba postaje sve složenija, a pružanje veterinarskih usluga u ovom području veterinarske djelatnosti postaje zahtjevnije. U skladu sa zakonodavstvom Republike Hrvatske ovlaštene veterinarske organizacije dužne su nadzirati zdravlje akvatičnih životinja, provoditi kliničke preglede te uzimati uzorke i slati ih u dijagnostički laboratorij. Kako bi se osigurala učinkovita zaštita zdravlja slatkovodnih riba, što bi doprinijelo većem zamahu ribogojstva, boljem gospodarenju otvorenim vodama i očuvanju kakvoće ribe za potrošače, neophodno je da veterinari budu trajno educirani o bolestima riba, ribogojstvenoj tehnologiji i značajkama vodenih ekosustava. Stoga će polaznici biti upoznati s novim saznanjima o zaštiti zdravlja slatkovodnih riba kako bi mogli uspješno upravljati proizvodnjom i gospodariti otvorenim vodama, tj. kako bi mogli udovoljiti specifičnim zahtjevima tržišta. Znanje stečeno pohađanjem tečaja osposobit će ih i za izvršavanje poslova i zadataka koji su propisani zakonom. 


Mjesto održavanja
Veterinarski fakultet, ribnjačarstva

Datum-i održavanja tečaja:
 26.10.2017. / 27.10.2017. 

Trajanje tečaja:
2 dana

Tiskani materijal:
ne

Predviđeni broj polaznika:
od 0 do 10

Uvjetovanost tečaja:
dr. med. vet.

Ukupna cijena:
2800,00 Kn

Program tečaja:

Dan Od Do   Tema
 1  09:00  10:30   nastavni sat   Osnove anatomije slatkovodnih riba (šaran/pastrva)
 1  10:30  10:45   stanka   
 1  10:45  12:15   nastavni sat   Voda kao životna sredina. Umjetno mriješćenje i uzgoj šarana/pastrve - tehnologija proizvodnje
 1  12:15  13:30   nastavni sat   Trijaža. Opća pretraga i razudba. Uzimanje i slanje materijala na pretrage. PRAKTIČNI RAD.
 1  13:30  14:30   stanka   
 1  14:30  15:15   nastavni sat   Bolesti i zaštita zdravlja šarana u uzgoju.
 1  15:15  15:30   stanka   
 1  15:30  16:15   nastavni sat   Bolesti i zaštita zdravlja pastrva u uzgoju.
 1  16:15  17:00   nastavni sat   Rasprava. Pismena provjera znanja.
 2  10:00  13:45   nastavni sat   RIBNJAČARSTVO
 2  10:00  11:45   nastavni sat   Pregled zdravstvenog stanja po pojedinim objektima - PRAKTIČNI RAD
 2  12:00  13:45   nastavni sat   Terenski rad na ribnjačarstvu: tehnologija proizvodnje. Hrana i hranidba.Određivanje dnevnog obroka.
 2  12:00  13:45   nastavni sat   Određivanje hranidbenog koeficijenta. Pokusni ribolov.

  [povratak na listu]

Izradio Odsjek za informatiku