Veterinarski fakultet - prikaz tečajeva cjeloživotnog usavršavanja

Prikaz tečaja

Službene kontrole u proizvodnji i preradi mlijeka

Tip tečaja: Specijalistički tečaj Područje: Veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane

Voditelj tečaja
izv.prof.dr.sc. Nevijo Zdolec
Zavod za higijenu, tehnologiju i sigurnost hrane

Iskustvo i kompetencije
Docent u Zavodu za higijenu, tehnologiju i sigurnost hrane Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Voditelj dva tečaja trajne edukacije doktora veterinarske medicine, te predavač na stručnim seminarima za proizvođače mlijeka i mliječnih proizvoda. Autor i koautor 45 znanstvenih i stručnih radova iz područja mljekarstva. Recenzent priručnika "Sirarstvo u teoriji i praksi". Član uredničkog odbora časopisa "Mljekarstvo".


Suradnici

 prof.dr.sc.  Željka Cvrtila  Zavod za higijenu, tehnologiju i sigurnost hrane  predavač
 prof.dr.sc.  Vesna  Dobranić  Zavod za higijenu, tehnologiju i sigurnost hrane  predavač
 prof.dr.sc.  Lidija Kozačinski  Zavod za higijenu, tehnologiju i sigurnost hrane  predavač
 prof.dr.sc. Bela  Njari  Zavod za higijenu, tehnologiju i sigurnost hrane  predavač
 mr.sc. Vlatka  Vrdoljak-Muheljić   Ministarstvo poljoprivrede  predavačSažetak
 Službene kontrole u području hrane životinjskog podrijetla kompleksan su dio cjelokupnog sustava sigurnosti hrane. Klasične i suvremene tehnologije u proizvodnji hrane donose određene javnozdravstvene rizike koji su i dalje izazov za subjekte u poslovanju s hranom, kao i za sustav službenih kontrola. Poznavanje temeljnih specifičnosti proizvodnje/prerade određene vrste hrane životinjskog podrijetla preduvjet su smanjenja rizika i povećanja učinkovitosti kontrola. Stoga je cilj ovog tečaja pružiti polaznicima dodatna teorijska znanja potrebna za provođenje službenih kontrola u sektoru mljekarstva.

 Mjesto održavanja
fakultet

Datum-i održavanja tečaja:
 dogovorno / 19.02.2018. / 20.02.2018. 

Trajanje tečaja:
1 dan

Tiskani materijal:
da+cd

Predviđeni broj polaznika:
od 5 do 10

Uvjetovanost tečaja:
dr.med.vet.

Ukupna cijena:
1500,00 Kn

Program tečaja:

Dan Od Do   Tema
 1  08:00  09:45   nastavni sat   Uvod u službene kontrole. Aktualni propisi u proizvodnji i preradi mlijeka
 1  10:00  10:45   nastavni sat   Službene kontrole: lab. nalazi, trendovi, primijenjena mikrobiološka istraživanja, standardi
 1  11:00  11:45   nastavni sat   Službene kontrole: higijena u proizvodnji i preradi mlijeka, samokontrola
 1  12:00  12:45   nastavni sat   Tehnološki procesi u preradi mlijeka i službene kontrole
 1  13:00  13:45   nastavni sat   Službene kontrole: uvjeti kakvoće i označavanje proizvoda. Nusproizvodi.
 1  13:45  14:00   nastavni sat   Provjera znanja i anketiranje
 1  14:00  15:00   stanka   Ručak

  [povratak na listu]

Izradio Odsjek za informatiku