Veterinarski fakultet - prikaz tečajeva cjeloživotnog usavršavanja

Prikaz tečaja

Lišmanioza - suvenir s ljetovanja

Tip tečaja: Tečaj o aktualnoj temi Područje: Klinika


Prilikom uplate, uplatnicu ispunite na slijedeći način:

Uplata na: Veterinarski fakultet, Zagreb, Heinzelova 55
IBAN: HR1723600001101354554
Poziv na broj: 192-12-03
Svrha: Tečaj 192-[prezime i OIB polaznika]

Napomena: uplate moraju biti zaključene najkasnije sedam (7) dana prije početka tečaja.Voditelj tečaja
doc. dr. sc Tatjana Živičnjak
Zavod za parazitologiju i invazijske bolesti s klinikom

Iskustvo i kompetencije
Tatjana Živičnjak je aktivno uključena u dijagnostiku, liječenje i preventivu lišmanioze pasa, otkako je prvi slučaj dijagnosticiran 1997. kod lovačkog psa s područja Konavala. Organizirala je prvi serološki monitoring 2001. godine na splitskom području, doktorirala je na temi koja se bavi seroepizootiologijom lišmanioze pasa kod nas, a trenutačno je voditelj znanstvenog projekta MZOŠ "Raširenost lišmanioze pasa i papatača posrednika u hrvatskom priobalju". Napisala je nekoliko radova o dijagnostici i suzbijanju lišmanioze, sudjelovala na više međunarodnih i domaćih stručnih i znanstvenih skupova o lišmaniozi, održavala je tečajeve i pozvana predavanja za veterinare, liječnike, profesore srednje veterinarske škole. U okviru TAIEX-a je u organizaciji Europske komisije sudjelovala na terenskim istraživanjima lišmanioze pasa u graničnim enzootskim područjima Dalmacije tijekom ljeta 2008. godine. U Parazitološko-dermatološkoj ambulanti svakodnevno radi s pacijentima, uključujući i dijagnostiku i praćenje lišmanioze kod pasa.


Suradnici

 Dr.vet.med. Martina Crnogaj  Klinika za unutarnje bolesti s Kolegijem za kinologiju  predavač
 Dr.vet.med. Franjo Martinković  Zavod za parazitologiju i invazijske bolesti s klinikom  predavačSažetak
Osnove dijagnostike, liječenje i preventivu te epizootiologiju lišmanioze pasa moraju poznavati i veterinari koji rade u dijelovima Hrvatske u kojima lišmanioza nije enzootska. Vlasnici i uzgajivači putuju sa svojim psima u enzootske dijelove Hrvatske, ali i mediterana općenito, pa je dužnost veterinara da ih informira i o mogućnosti zaštite od lišmanioze. Žarišta lišmanioze u Hrvatskoj prisutna su na području srednje i južne Dalmacije, uključujući otoke. Dokazano je formiranje novih žarišta i širenje bolesti obalom prema sjeverozapadu. Svake godine se dijagnosticira sve veći i veći broj oboljelih pasa koji su u enzootskoj regiji proveli samo nekoliko dana ili tjedana na ljetovanju s vlasnikom, na nekoj izložbi  ili su nabavljeni iz enzootskog područja. Veterinar mora biti upoznat s kliničkom slikom tako da pravovremeno posumnja na bolest. Također, veterinar mora biti upoznat s mogućim komplikacijama bolesti, njihovom interpretacijom s obzirom na kliničku sliku, biokemijske i serološke nalaze te mogućnostima sprečavanja i saniranja tih komplikacija. Izrazito je važno da vlasnike njihov veterinar informira o zoonotskom potencijalu, mogućnostima i ishodima liječenja.


Mjesto održavanja
fakultet

Datum-i održavanja tečaja:
 dogovorno 

Trajanje tečaja:
1 dan

Tiskani materijal:
da

Predviđeni broj polaznika:
od 5 do 14

Uvjetovanost tečaja:
nema

Ukupna cijena:
800,00 Kn

Program tečaja:

Dan Od Do   Tema
 1  08:00  08:45   nastavni sat   Epizootiologija i epidemiologija lišmanioze na području Mediteranskog bazena
 1  08:45  09:30   nastavni sat   Anamnestički podaci i klinička slika kod psa
 1  09:30  09:45   stanka   
 1  10:00  10:45   nastavni sat   Osobitosti biokemijskih i hematoloških nalaza
 1  10:45  11:30   nastavni sat   Serološka i parazitološka dijagnostika
 1  11:30  11:45   stanka   
 1  11:45  12:30   nastavni sat   Liječenje
 1  12:30  13:30   nastavni sat   Praćenje liječenja i interpretacija rezultata biokemijskih, hematoloških i seroloških pretraga
 1  13:30  14:15   stanka   
 1  14:15  15:00   nastavni sat   Zoonotski potencijal Leishmania infantum i osnovna načela preventive

  [povratak na listu]

Izradio Odsjek za informatiku