Veterinarski fakultet - prikaz tečajeva cjeloživotnog usavršavanja

Prikaz tečaja

Aktualne teme iz veterinarske dermatološke prakse

Tip tečaja: Tečaj o aktualnoj temi Područje: Klinika


Prilikom uplate, uplatnicu ispunite na slijedeći način:

Uplata na: Veterinarski fakultet, Zagreb, Heinzelova 55
IBAN: HR1723600001101354554
Poziv na broj: 177-20
Svrha: Tečaj 177-[prezime i OIB polaznika]

Napomena: uplate moraju biti zaključene najkasnije sedam (7) dana prije početka tečaja.
Tečaj možete uplatiti i na blagajni Fakulteta.Voditelj tečaja
doc. dr. sc. Nikša Lemo
Klinika za unutarnje bolesti s Kolegijem za kinologiju

Iskustvo i kompetencije
Od 2001. radi kao znanstveni novak - mlađi asistent u Klinici za unutarnje bolesti s kolegijem za kinologiju, na projektu prof. dr. sc. Marija Bauera. 2003. godine obranio je znanstveni magistarski rad dok je 2005. godine obranio disertaciju. Objavio je šest znanstvenih radova u CC publikacijama te nekoliko znanstvenih i stručnih radova u veterinarskim časopisima. Sudjelovao je sa znanstvenim radovima na više međunarodnih kongresa, a na dva je kongresa bio pozvani predavač. Od 2006. g. ima status AR residenta na Europskoj diplomi iz veterinarske dermatologije u Ecole Nationale Veterinaire d'Alfort. Govori španjolski, engleski i francuski jezik. Izdvojena prisustvovanja na kongresima i tečajevima: 1. Europski veterinarski dermatološki kongres, Grčka 2005 2. Europski veterinarski dermatološki kongres, Njemačka 2007 3. Svjetski veterinarski dermatološki kongres, Hong Kong 2008 4. Francuski veterinarski dermatološki dani, Le Grand Motte, Francuska 2008 5. Veterinarski Dermatološki Simpozij Britanskog veterinarskog društva, Birmingham, Engleska 2008 6. Svjetski veterinarski parazitološki kongres, Novi Zeland 2005


Suradnici

 Prof. dr.  Ralf Mueller   Medizinische Kleintierklinik Munich  predavačSažetak
U tečaju će biti obrađene aktualne teme iz dermatološke ambulante. Naglasak će se staviti na tri vrlo česta problema s kojima se veterinari praktičari susreću u svakodnevnoj praksi. Alergijske bolesti i dijagnostički pristup vrlo su važni. Na tečaju će biti prikazane najnovije spoznaje iz dijagnostike i liječenja alergijskih bolesti kod malih životinja. Prof Mueller, dipl ECVA i dipl ACVD, nastavnik na minhenskom veterinarskom fakultetu iznijet će svoja iskustva iz alergologije. U nastavku će se obraditi teme iz autoimunih bolesti, dat će se prikaz najčešćih bolesti iz tog područja te klinički pristup u dijagnostici i liječenju. Na kraju tečaja, doc. Lemo s Veterinarskoga fakulteta u Zagrebu obradit će temu hipotireoidizam kod pasa, s naglaskom na dermatološkoj manifestaciji same bolesti;  klinička slika, dijagnostika i liječenje. U svim predavanjima bit će iznesene dijagnostičke metode te diferencijalne dijagnoze za navedene bolesti.


Mjesto održavanja
fakultet

Datum-i održavanja tečaja:
 27.03.2009. 

Trajanje tečaja:
1 dan

Tiskani materijal:
da

Predviđeni broj polaznika:
od 0 do 40

Uvjetovanost tečaja:
engleski jezik

Ukupna cijena:
350,00 Kn

Program tečaja:

Dan Od Do   Tema
 1  12:15  13:15   nastavni sat   Hypersensitivity disorders; clinical differences and diagnostic, Prof. R. Mueller
 1  13:15  13:45   stanka   
 1  13:45  14:45   nastavni sat   Skin immune-mediated disorders in dogs, Prof R. Mueller
 1  14:45  15:00   stanka   
 1  15:00  15:45   nastavni sat   Canine hypothyroidism, Doc.dr.sc. Lemo

  [povratak na listu]

Izradio Odsjek za informatiku