Veterinarski fakultet - prikaz tečajeva cjeloživotnog usavršavanja

Prikaz tečaja

Neantibiotski načini liječenja mastitisa mliječnih krava

Tip tečaja: Tečaj o aktualnoj temi Područje: Klinika


Prilikom uplate, uplatnicu ispunite na slijedeći način:

Uplata na: Veterinarski fakultet, Zagreb, Heinzelova 55
IBAN: HR1723600001101354554
Poziv na broj: 226-22-07
Svrha: Tečaj 226-[prezime i OIB polaznika]

Napomena: uplate moraju biti zaključene najkasnije sedam (7) dana prije početka tečaja.Voditelj tečaja
prof. dr. sc. Darko Gereš
Klinika za porodništvo i reprodukciju

Iskustvo i kompetencije
Uže područje znanstvenog i stručnog djelovanja prof.dr.sc. Darka Gereša su reprodukcija ekonomskih domaćih životinja i domaćih mesojeda, te patologija mliječne žlijezde domaćih životinja. Uže područje rada je smanjena plodnost mliječnih krava. Voditelj tečaja, prof.dr.sc. Darko Gereš nosilac je Projekta istraživanja pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti pod brojem 053-0532052-2046, naslova Smanjena plodnost mliječnih krava. Nosilac je i Projekta gradskog ureda za poljoprivredu i šumarsto naslova Epidemiološki monitoring stanja smanjene plodnosti mliječnih goveda na području Grada Zagreba, nosilac više programa prevencije i suzbijanja smanjene plodnost/neplodnosti u obiteljskim domaćinstvima u nekoliko županija. Također je suradnik i/ili savjetnik u prevenciji i suzbijanju smanjene plodnosti na nizu velikih mliječnih farmi. Recentno, savjetnik je za reprodukciju najbolje farme mliječnih krava u Republici Hrvatskoj, farme "Salaš" u Marijancima. Održao je šezdesetak tečajeva za doktore veterinarske medicine, desetine predavanja za doktore i uzgajivače iz reprodukcijske problematike. Koautor je dvije knjige i autor niza znanstvenih i stručnih radova. Tajnik je Hrvatskog veterinarskog drštva. Urednik je časopisa HVD-1893-SVC Veterinarski vjesnik.


Suradnici

 Dr.vet.med. Branimira Ževrnja  Veterinarski fakultet  SuradnicaSažetak
        Latentni mastitisi, uz smanjenu plodnost, najveći su problem mliječnog govedarstva, koji u svijetu uzrokuje štete mjerljive u milijardama dolara. Veterinarski svijet, farmakološka industrija i uzgajivači uporno se bore protiv pošasti, neprestano pokušavaju iznaći učinkovitije načine preveniranja i suzbijanja mastitisa.
         U ovom tečaju kandidate ćemo upoznati sa: 
                                       a) bitnim osobinama glavnih uzročnika koje ih čine neuništivima
                                       b) najnovijim protokolima prevencije i suzbijnja mastitisa
                                       c) potencijalno novim načinima prevencije i iječenja koji se u skoroj budućnosti više neće temeljiti na antibioticima.

         Tečaj će imati dva teorijska dijela u trajanju od četiri sata. 
Mjesto održavanja
Fakultet ili teren domaćina

Datum-i održavanja tečaja:
 dogovorno 

Trajanje tečaja:
1 dan

Tiskani materijal:
da

Predviđeni broj polaznika:
od 10 do 20

Uvjetovanost tečaja:
Doktor veterinarske medicine

Ukupna cijena:
400,00 Kn

Program tečaja:

Dan Od Do   Tema
 2  09:15  10:00   nastavni sat   Bakterijski mastitisi
 2  10:15  11:00   nastavni sat   Zašto je Staphylococcys aureus neuništiv?
 2  11:15  12:00   nastavni sat   Nebakterijski mastitisi
 2  12:15  13:00   nastavni sat   Dugotrajni sustavi prevencije mastitisa
 2  13:15  14:00   nastavni sat   Budućnost: neantibiotska terapija.

  [povratak na listu]

Izradio Odsjek za informatiku