Veterinarski fakultet - prikaz tečajeva cjeloživotnog usavršavanja

Prikaz tečaja

Management rasplođivanja kobila

Tip tečaja: Tečaj o aktualnoj temi Područje: Klinika


Prilikom uplate, uplatnicu ispunite na slijedeći način:

Uplata na: Veterinarski fakultet, Zagreb, Heinzelova 55
IBAN: HR1723600001101354554
Poziv na broj: 200-22-02
Svrha: Tečaj 200-[prezime i OIB polaznika]

Napomena: uplate moraju biti zaključene najkasnije sedam (7) dana prije početka tečaja.Voditelj tečaja
prof. dr. sc. Marijan Cergolj
Klinika za porodništvo i reprodukciju

Iskustvo i kompetencije
Voditelj tečaja je redoviti profesor na Klinici za porodništvo i reprodukciju, Veterinatskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno obnaša dužnost prodekana za poslovanje a prije toga je bio Pročelnik klinika Veterinarskog fakulteta.Osim pedagoškog, stručno-kliničkog i znanstveno-istraživačkog rada voditelj tečaja je aktivno surađivao sa kolegama na terenu, sudjelovao kao predavač na mnogobrojnim stručnim i znanstvenim skupovima i savjetovanjima, te brojnim domaćim i inozemnim kongresima. Objavio je ukupno oko 200 znanstvenih i stručnih radova, od toga 18 u časopisima citiranim u tercijarnim publikacijama (CC). Koautor je sveučilišnog udžbenika: Marijan Cergolj i Marko Samardžija (2006): Veterinarska andrologija. Veterinarski fakultet Zagreb 2006 te autor poglavlja u knjizi: Marijan Cergolj i sur. (2002): Postupak pri porodu, pobačaju, upali vimena i estrusu. U: Priručnik za pratitelje životinja u prijevozu, HVK, Zagreb, 43-56. Autor je 4 i koautor 11 skripata za polaznike trajnog usavršavanje veterinara Voditelj 5 domaćih znanstvenih projekata od kojih je u tijeku projekt pod nazivom Program suzbijanja mastitisa – MZOŠ RH. 2007 – Voditelj znanstvenog programa u kojem je objedinjeno 5 znanstvenih projekata.


Suradnici

 Doc. dr. sc.  Ljubo Barbić  Zavod za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom  predavač
 Dr. sc. Nikica Prvanović  Klinika za porodništvo i reprodukciju  predavač
 Prof. dr. sc. Vlasta Šerman  Zavod za prehranu i dijetetiku domaćih životinja  predavačSažetak
Tečaj se sastoji od dvodnevnog programa. Ukupno 8 sati predavanja bit će podijeljeno u dvije tematske cjeline od 4 h. Nakon svakog bloka predavanja predviđen je praktični rad na pacijentima.
Svrha tečaja je dati odgovore na najčešće dileme s kojima se susreću veterinari praktičari prilikom organizacije i vođenja reprodukcije na uzgojima konja. Prvi dan tečaja posvećen je negravidnim životinjama, a drugi pravilnom vođenju gravidnosti, poroda i perinatalnog perioda.
Glavne teme bit će vezane za procjenu rasplodne sposobnosti kobila i pastuha, pojavu zaraznih bolesti koje mogu ugroziti plodnost, režime vakcinacije, dehelmentizacije i hranidbe rasplodnih i gravidnih životinja, postupanje s uzgojem u kojem se javio pobačaj, otkrivanje rizične gravidnosti i sprečavanje pobačaja, pravilno vođenje poroda, pravovremeno otkrivanje perinatalnih bolesti ploda i majke i slično. Sve navedeno dodatno će se proširiti zbog aktualnih promjena u Naredbi o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2009. godini, koje su uslijedile zbog velikog broja pobačaja kobila u 2008. godini te prilagodbama hrvatskog zakonodavstva regulativama EU.
Također će biti prezentirane novosti u dijagnostici, terapiji i suzbijanju pobačaja te novim metodama usvojenim u porodništvu i reprodukciji sukladno zaključcima ovogodišnjih skupova europskih i američkih udruga konjskih praktičara. Naglasak će biti na postupcima koje polaznici mogu primijeniti sami i ne traže dodatnu opremu, kao i na mogućnostima slanja materijala i pacijenata u specijalizirane institucije kao što su primjerice klinike Veterinarskog fakulteta.
Kako su predavači na tečaju multidisciplinarni tim koji svoj znanstveni, nastavni i stručni opus temeljen na različitim pretkliničkim i kliničkim aspektima veterinarske medicine, drugog će dana nakon predavanja biti organizirana interaktivna radionica na kojoj će polaznici zajedno s predavačima rješavati konkretne primjere iz predavanih područja na osnovi anamnestičkih podataka, kliničkih i laboratorijskih nalaza, ultrasonograma i slično. Iako predavači posjeduju fundus već pripremljenih kliničkih kazusa, predviđenih za radionicu, cilj nam je, osim tih, obraditi i nekoliko konkretnih kliničkih kazusa iz prakse polaznika tečaja.
Praktični rad uključit će preglede pojedinih kobila i pastuha kombinacijom demonstracije i uvježbavanja polaznika.Mjesto održavanja
područje rada polaznika, veterinarske stanice

Datum-i održavanja tečaja:
 24.03.2009. 

Trajanje tečaja:
2 dana

Tiskani materijal:
da+cd

Predviđeni broj polaznika:
od 10 do 20

Uvjetovanost tečaja:
doktor veterinarske medicine

Ukupna cijena:
1500,00 Kn

Program tečaja:

Dan Od Do   Tema
 1  09:00  10:00   nastavni sat   Priprema i vođenje rasplodne sezone konja u svrhu postizanja optimalne plodnosti
 1  10:00  11:00   nastavni sat   Pravilna prehrana rasplodnih kategorija konja
 1  11:00  12:00   nastavni sat   Zarazne bolesti koje mogu ugroziti plodnost i režim vakcinacije pojedinih kategorija konja
 1  12:00  13:30   nastavni sat   Postupci prilikom pobačaja s kobilom koja je pobacila i čitavim uzgojem
 1  13:30  14:30   stanka   Pauza za ručak i osvježenje
 1  14:30  17:00   nastavni sat   Praktičan rad na pacijentima
 2  08:00  09:00   nastavni sat   Dijagnostika i praćenje normalne i rizične gravidnosti
 2  09:00  10:00   nastavni sat   Vođenje normalnog i teškog poroda kobila
 2  10:00  11:00   nastavni sat   Dijagnostika i liječenje hitnih stanja kobile i ždrebeta u perinatalnom periodu
 2  11:00  12:00   nastavni sat   Interaktivna radionica s obradom konkretnih primjera iz prakse

  [povratak na listu]

Izradio Odsjek za informatiku