Veterinarski fakultet - prikaz tečajeva cjeloživotnog usavršavanja

Prikaz tečaja

Dezinfekcija, biosigurnosna mjera u veterinarstvu

Tip tečaja: Specijalistički tečaj Područje: Animalna proizvodnja i biotehnologija


Prilikom uplate, uplatnicu ispunite na slijedeći način:

Uplata na: Veterinarski fakultet, Zagreb, Heinzelova 55
IBAN: HR1723600001101354554
Poziv na broj: 196-16-04
Svrha: Tečaj 196-[prezime i OIB polaznika]

Napomena: uplate moraju biti zaključene najkasnije sedam (7) dana prije početka tečaja.Voditelj tečaja
prof. dr. sc. Željko Pavičić
Zavod za higijenu, ponašanje i dobrobit životinja

Iskustvo i kompetencije
Prof. dr. sc. Željko Pavičić u okviru dodiplomske i poslijediplomske nastave drži teoretsku i praktičnu nastavu iz dezinfekcije. Objavio je 15-ak znanstvenih i stručnih radova iz ovog područja u časopisima i zbornicima radova sa skupova (http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=214606). Naročit naglasak stavio je na istraživanje sanitacije vimena i sekretornog, odnosno postsekretornog onečišćenja mlijeka.


Suradnici

 Doc. dr. sc. Kristina Matković  Zavod za higijenu, ponašanje i dobrobit životinja  predavač
 Dr. sc. Mario Ostović  Zavod za higijenu, ponašanje i dobrobit životinja  predavačSažetak
Dezinfekcija se kao znanstvena disciplina dijeli na teoretsku, koja opisuje mehanizme germicidnog djelovanja dezinficijensa i antiseptika, njihov kemijski sastav i metode kojima se ona provodi i na primijenjenu  koja u praksi predstavlja biosigurnosnu mjeru prevencije i sprečavanja infekcija i upućuje na postupke kako i s kojim  dezinfekcijskim sredstvom u konkretnom slučaju djelovati. Na  tečaju će se obraditi najznačajnija područja iz teoretske dezinfekcije, kao i najvažnija područja primijenjene dezinfekcije. Tečaj ima za cilj dodatno educirati polaznike o dezinfekciji kao biosigurnosnoj mjeri i omogućiti im da mogu stručno prosuđivati i djelovati pri njenom provođenju u okviru konkretnih biosigurnosnih programa.


Mjesto održavanja
fakultet

Datum-i održavanja tečaja:
 dogovorno 

Trajanje tečaja:
1 dan

Tiskani materijal:
da

Predviđeni broj polaznika:
od 2 do 20

Uvjetovanost tečaja:
dr. med. vet.; dipl. ing. agr.; dipl. san. ing.; mag. pharm; dipl. ing. biotehnologije

Ukupna cijena:
700,00 Kn

Program tečaja:

Dan Od Do   Tema
 1  12:00  12:45   nastavni sat   Značenje i provedba dezinfekcije u veterinarskoj praksi
 1  12:45  13:00   stanka   
 1  13:00  13:45   nastavni sat   Dezinficijensi i antiseptici, klasični i nove generacije
 1  13:45  14:00   stanka   
 1  14:00  14:45   nastavni sat   Zdravstveno-ekološka prihvatljivost dezinficijensa, rezidue
 1  14:45  15:00   stanka   
 1  15:00  15:45   nastavni sat   Dezinfekcija u prevenciji i kontroli zoonoza
 1  15:45  16:00   stanka   
 1  16:00  16:45   nastavni sat   Legislativa o dezinfekciji u veterinarstvu sukladno europskim standardima

  [povratak na listu]

Izradio Odsjek za informatiku