REGISTRACIJA


Ime:

Prezime:

Prijavljujem se kao student: <<označite ako ste student

Institucija:

Adresa:

Grad:

Država:

Tel.:

Email:

  (upišite točan email radi povratne informacije)

 

 

PRIJAVA RADA

Unesite podatke o radu koji želite prijaviti:


Email:
(upišite točan email radi povratne informacije)

Autori:

Adrese:

Naslov (HR):

Naslov (EN):

Način prezentacije:

Sekcija:

Sažetak:

 

 

VII. MEĐUNARODNI KONGRES
VETERINARSKA ZNANOST I STRUKA
5. - 7. LISTOPADA 2017.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, VETERINARSKI FAKULTET
Pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović

DOBRODOŠLI

Iznimno nam je zadovoljstvo pozvati Vas na međunarodni kongres „Veterinarska znanost i struka“ koji će se održati 5., 6. i 7. listopada 2017. godine u prostorima Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U okviru ovogodišnjeg kongresa po prvi će se put održati Dan doktorata na kojemu će doktorandi Veterinarskoga fakulteta predstaviti svoja istraživanja.

VAŽNI DATUMI

Rana prijava sudionika - 1. lipnja 2017.
Predaja sažetaka - 12. lipnja 2017.
Obavijest o prihvaćanju sažetaka - 24. srpnja 2017.
Prijava za radionice - 17. srpnja 2017.

ODBORI

Organizacijski odbor:

Predsjednik:
Zoran Vrbanac

Dopredsjednici:
Nika Brkljača Bottegaro
Nevijo Zdolec

Članovi lokalnog organizacijskog odbora:
Damir Agičić, Jasna Aladrović, Iva Benvin, Diana Brozić, Ivan Forgač, Anđelko Gašpar, Alen Hrastnik, Maja Lukač, Nino Maćešić, Mario Ostović, Nikica Prvanović - Babić, Lada Radin, Nevenka Rudan, Krešimir Severin, Magda Sindičić, Zrinka Štritof, Jelena Šuran, Ivana Tlak Gajger, Ivan Vlahek, Lana Vranković, Ivona Žura Žaja, Slavko Žužul

Članovi međunarodnog organizacijskog odbora:
Sanja Aleksić-Kovačević, Tibor Bartha, Otto Doblhoff-Dier, Nihad Fejzić, Andrej Kirbiš, Danijela Kirovski, Vanja Krstić, Jana Mojžišova, Lazo Pendovski, Vladimir Petkov, Foteini Samartzi, Muhamed Smajlović, Breda Jakovac Strajn, Martin Tomko, Igor Ulčar, Gorazd Vengušt, Petra Winter, Petra Zrimšek

Znanstveni odbor:

Goran Bačić, Ljubo Barbić, Željko Cvetnić, Tomislav Dobranić, Petar Džaja, Martina Đuras, Anamaria Ekert Kabalin, Željko Grabarević, Juraj Grizelj, Andrea Gudan-Kurilj, Boris Habrun, Dean Konjević, Josip Kos, Josip Madić, Alemka Markotić, Dražen Matičić, Vesna Matijatko, Zoran Milas, Marko Samardžija, Alen Slavica, Nenad Turk, Romana Turk, Tatjana Vilibić-Čavlek, Ksenija Vlahović

PRELIMINARNI PROGRAM


5. listopada

Svečano otvorenje kongresa
Usmena izlaganja
Posteri
Domjenak dobrodošllice
6. listopada

Usmena izlaganja
Posteri
Radionice
Dan doktorata
7. listopada

Usmena izlaganja
Radionice za javnost

IZLAGANJA

Teme znanstvenih i stručnih radova mogu obuhvaćati sva područja veterinarske medicine uključujući temeljne, prirodne i pretkliničke znanosti, animalnu proizvodnju i biotehnologiju, veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane te kliničke znanosti. Za Dan doktorata Znanstveni odbor će za predstavljanje odabrati teme iz doktorskih radova u postupku.

Svi prihvaćeni sažeci bit će objavljeni u Zborniku sažetaka. O ishodu recenzije autori će biti obaviješteni do 24. srpnja 2017. Službeni jezici kongresa su hrvatski i engleski.

Usmena izlaganja bit će raspodijeljena u odgovarajuće sekcije, o čemu će autori biti naknadno obaviješteni.

Posteri će biti izloženi u prostorima Veterinarskoga fakulteta tijekom trajanja kongresa. Širina postera iznosi do 80 cm, a visina do 100 cm.

RADIONICE

Tijekom kongresa održat će se više radionica iz područja unutarnjih bolesti i kirurgije malih životinja, dijagnostike i liječenja bolesti konja i farmskih životinja, dijagnostike u egzotičnih životinja te sigurnosti hrane.

Sve detaljne obavijesti bit će dostupne na web-stranici kongresa i u drugoj obavijesti.

Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem obrasca za prijavu na web-stranici kongresa zaključno do 17. srpnja 2017.
PREDSTAVLJANJE TVRTKI

Tvrtke koje žele predstaviti svoje proizvode i usluge na kongresu ili u Zborniku sažetaka mogu popuniti prijavu sudjelovanja i poslati je do 17. srpnja 2017. godine ili kontaktirati izravno organizatora na vzs2017@vef.hr.

Druga obavijest s detaljnim programom kongresa bit će objavljena početkom rujna 2017. godine. Sve dodatne informacije dostupne su na http://www.vef.unizg.hr/vzs2017

KOTIZACIJA I PRIJAVA


PRIJAVNI OBRAZAC

Rana kotizacija (uplaćena do 1. lipnja 2017.) iznosi 550,00 kn (PDV uključen).
Kotizacija uplaćena nakon 1. lipnja 2017. iznosi 750,00 kn (PDV uključen).
Kotizacija se uplaćuje na žiro-račun Veterinarskoga fakulteta HR1723600001101354554.
U rubrikama Poziv na broj navesti: 305-__________(OIB uplatitelja) i Svrha uplate navesti: kotizacija za VZS 2017 „ime i prezime“ i „OIB“).
Studenti integriranoga preddiplomskog i diplomskog studija ne plaćaju kotizaciju.
Sukladno Pravilniku o stručnom usavršavanju doktora veterinarske medicine, pasivno sudjelovanje na kongresu bodovat će se s 4 boda, a aktivno s 10 bodova. Sudjelovanje na radionici dodatno će se bodovati s 3 boda.
Krajnji datum za prijavu sažetaka je 12. lipnja 2017.


PRIJAVA RADOVA


PRIJAVA RADOVA

Znanstveni odbor 7. međunarodnog kongresa „Veterinarska znanost i struka“ poziva autore na prijavu radova iz svih područja veterinarske medicine, uključujući temeljne, prirodne i pretkliničke znanosti, animalnu proizvodnju i biotehnologiju, veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane te kliničke znanosti. Prijavljeni radovi ne smiju biti prethodno objavljeni ili izloženi. Svi prihvaćeni sažetci bit će objavljeni u Zborniku sažetaka. O ishodu recenzije autori će biti obaviješteni do 24. srpnja 2017. Službeni jezici kongresa su hrvatski i engleski.

Usmena izlaganja bit će raspodijeljena u odgovarajuće sekcije, o čemu će autori biti naknadno obaviješteni. Posteri će biti izloženi u prostorima Veterinarskog fakulteta tijekom trajanja kongresa. Širina postera može iznositi do 80 cm, a visina do 100 cm.


UPUTE AUTORIMA
Sažetke treba pisati na engleskom jeziku, slovima veličine 12 (Times New Roman), uz jednostruki prored. Tako pisani sažetak ne smije prelaziti veličinu A4 formata na jednoj stranici i maksimalno može sadržavati 2000 znakova (uključujući razmake).
Sažetak treba podijeliti konceptualno na uvod, materijal i metode, rezultate, raspravu i zaključke, pri čemu svaki odjeljak ne treba nositi zaseban naziv. Literaturu nije potrebno navoditi.

Adresa za dostavu radova:
- elektroničke pošte na adresu: vzs2017@vef.hr ili
- preko internetskog portala www.vef.unizg.hr/vzs2017

Krajnji datum za prijavu sažetaka je 12. lipnja 2017.