REGISTRACIJA


Jednodnevna prijava:
     <<označite za jednodnevnu registraciju

Ime:

Prezime:

Prijavljujem se kao student:
     <<označite ako ste student

Institucija:

Adresa:

Grad:

Država:

Tel.:

Email:

  (upišite točan email radi povratne informacije)

 

 

PRIJAVA RADA

Unesite podatke o radu koji želite prijaviti:


Email:
(upišite točan email radi povratne informacije)

Autori:

Adrese:

Naslov (HR):

Naslov (EN):

Način prezentacije:

Sekcija:

Sažetak:

 

 

PRIJAVA NA RADIONICU

Odaberite radionice

Službene kontrole u proizvodnji hrane
Plinska kromatografija u analizi materijala biološkog podrijetla
Laboratorijska hematologija pasa i mačaka
Klinička i laboratorijska dijagnostika gmazova
Genetska selekcija i zdravstveni parametri u reprodukciji mliječnih krava
Praktičan pristup konju s kolikom
Reprodukcija rasplodnih kobila
Totalna ablacija slušnog kanala s osteotomijom bule
Elastografija - nova ultrazvučna metoda u oslikavanju mekih tkiva životinja u veterinarskoj praksi
Osnove ehokardiografije
Praktikum hitne veterinarske medicine

Ime:

Prezime:

Institucija:

Email:

  (upišite točan email radi povratne informacije)

 

Opis

Službene kontrole u proizvodnji hrane

Vrijeme trajanja: 4 sata

Mjesto održavanja: vježbaonica Zavoda za higijenu, tehnologiju i sigurnost hrane
Predavači: doc.dr.sc. Nevijo Zdolec (Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), Frane Rupčić, dr.med.vet. (Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane), Mirela Juras, dr.med.vet. (Veterinarska stanica Vrbovec)
Kratak opis:
Polaznici će steći teoretsko i praktično znanje iz: - provođenja službenih kontrola u objektima koji posluju s hranom životinjskog podrijetla - organizacije službenih kontrola - primijenjene mikrobiologije u službenim kontrolama - utvrđivanja nesukladnosti i postupanja pri nesukladnostima
- prosuđivanja plana i provođenja samokontrole objekta
- primjeri iz prakse

Broj polaznika: najmanje 5, najviše 20
Cijena: 500 kn (PDV uračunat u cijenu)
Jezik radionice: hrvatski

 

VII. MEĐUNARODNI KONGRES
VETERINARSKA ZNANOST I STRUKA
5. - 7. LISTOPADA 2017.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, VETERINARSKI FAKULTET

DOBRODOŠLI

Iznimno nam je zadovoljstvo pozvati Vas na međunarodni kongres „Veterinarska znanost i struka“ koji će se održati 5., 6. i 7. listopada 2017. godine u prostorima Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U okviru ovogodišnjeg kongresa po prvi će se put održati Dan doktorata na kojemu će doktorandi Veterinarskoga fakulteta predstaviti svoja istraživanja.


Pokroviteljstva:
        Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović
        Gradonačelnik grada Zagreba Milan Bandić

VAŽNI DATUMI

Rok za prijavu sažetaka produljen do 30. lipnja 2017.
Rok za ranu prijavu produljen do 15. lipnja 2017.
Rana prijava sudionika - 1. lipnja 2017.
Predaja sažetaka - 12. lipnja 2017.
Obavijest o prihvaćanju sažetaka - 24. srpnja 2017.
Prijava za radionice - 17. srpnja 2017.

ODBORI

Organizacijski odbor:

Predsjednik:
Zoran Vrbanac

Dopredsjednici:
Nika Brkljača Bottegaro
Nevijo Zdolec

Članovi lokalnog organizacijskog odbora:
Damir Agičić, Jasna Aladrović, Iva Benvin, Diana Brozić, Ivan Forgač, Anđelko Gašpar, Alen Hrastnik, Maja Lukač, Nino Maćešić, Mario Ostović, Nikica Prvanović - Babić, Lada Radin, Nevenka Rudan, Krešimir Severin, Magda Sindičić, Zrinka Štritof, Jelena Šuran, Ivana Tlak Gajger, Ivan Vlahek, Lana Vranković, Ivona Žura Žaja, Slavko Žužul

Članovi međunarodnog organizacijskog odbora:
Sanja Aleksić-Kovačević, Tibor Bartha, Otto Doblhoff-Dier, Nihad Fejzić, Andrej Kirbiš, Danijela Kirovski, Vanja Krstić, Jana Mojžišova, Lazo Pendovski, Vladimir Petkov, Foteini Samartzi, Muhamed Smajlović, Breda Jakovac Strajn, Martin Tomko, Igor Ulčar, Gorazd Vengušt, Petra Winter, Petra Zrimšek

Znanstveni odbor:

Goran Bačić, Ljubo Barbić, Željko Cvetnić, Tomislav Dobranić, Petar Džaja, Martina Đuras, Anamaria Ekert Kabalin, Željko Grabarević, Juraj Grizelj, Andrea Gudan-Kurilj, Boris Habrun, Danijela Horvatek Tomić, Dean Konjević, Josip Kos, Josip Madić, Alemka Markotić, Dražen Matičić, Vesna Matijatko, Zoran Milas, Marko Samardžija, Alen Slavica, Nenad Turk, Romana Turk, Tatjana Vilibić-Čavlek, Ksenija Vlahović

PRELIMINARNI PROGRAMPOZVANI PREDAVAČI

5. listopada

Svečano otvorenje kongresa
Usmena izlaganja
Posteri
Domjenak dobrodošllice
6. listopada

Usmena izlaganja
Posteri
Radionice
Dan doktorata
7. listopada

Usmena izlaganja
Radionice za javnost

IZLAGANJA

Teme znanstvenih i stručnih radova mogu obuhvaćati sva područja veterinarske medicine uključujući temeljne, prirodne i pretkliničke znanosti, animalnu proizvodnju i biotehnologiju, veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane te kliničke znanosti. Za Dan doktorata Znanstveni odbor će za predstavljanje odabrati teme iz doktorskih radova u postupku.

Svi prihvaćeni sažeci bit će objavljeni u Zborniku sažetaka. O ishodu recenzije autori će biti obaviješteni do 24. srpnja 2017. Službeni jezici kongresa su hrvatski i engleski.

Usmena izlaganja bit će raspodijeljena u odgovarajuće sekcije, o čemu će autori biti naknadno obaviješteni.

Posteri će biti izloženi u prostorima Veterinarskoga fakulteta tijekom trajanja kongresa. Širina postera iznosi do 80 cm, a visina do 100 cm.

PREDSTAVLJANJE TVRTKI

Tvrtke koje žele predstaviti svoje proizvode i usluge na kongresu ili u Zborniku sažetaka mogu popuniti prijavu sudjelovanja i poslati je do 17. srpnja 2017. godine ili kontaktirati izravno organizatora na vzs2017@vef.hr.

Druga obavijest s detaljnim programom kongresa bit će objavljena početkom rujna 2017. godine. Sve dodatne informacije dostupne su na http://www.vef.unizg.hr/vzs2017

KOTIZACIJA I PRIJAVA


PRIJAVNI OBRAZAC

Rana kotizacija (uplaćena do 15. lipnja 2017.) iznosi 550,00 kn (PDV uključen).
Kotizacija uplaćena nakon 15. lipnja 2017. iznosi 750,00 kn (PDV uključen).
Jednodnevna kotizacija iznosi 400,00 kn (PDV uključen).

Kotizacija se uplaćuje na žiro-račun Veterinarskoga fakulteta HR1723600001101354554.
U rubrikama Poziv na broj navesti: 305-__________(OIB uplatitelja).
Svrha uplate navesti: kotizacija za VZS 2017 „ime i prezime“ i „OIB“).

Studenti integriranoga preddiplomskog i diplomskog studija ne plaćaju kotizaciju.

Sukladno Pravilniku o stručnom usavršavanju doktora veterinarske medicine, pasivno sudjelovanje na kongresu bodovat će se s 4 boda, a aktivno s 10 bodova. Sudjelovanje na radionici dodatno će se bodovati s 3 boda.


PRIJAVA RADOVA


PRIJAVA RADOVA

Znanstveni odbor 7. međunarodnog kongresa „Veterinarska znanost i struka“ poziva autore na prijavu radova iz svih područja veterinarske medicine, uključujući temeljne, prirodne i pretkliničke znanosti, animalnu proizvodnju i biotehnologiju, veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane te kliničke znanosti. Prijavljeni radovi ne smiju biti prethodno objavljeni ili izloženi. Svi prihvaćeni sažetci bit će objavljeni u Zborniku sažetaka. O ishodu recenzije autori će biti obaviješteni do 24. srpnja 2017. Službeni jezici kongresa su hrvatski i engleski.

Usmena izlaganja bit će raspodijeljena u odgovarajuće sekcije, o čemu će autori biti naknadno obaviješteni. Posteri će biti izloženi u prostorima Veterinarskog fakulteta tijekom trajanja kongresa. Širina postera može iznositi do 80 cm, a visina do 100 cm.


UPUTE AUTORIMA


Primjer
sažetka rada.

Sažetke treba pisati na engleskom jeziku, slovima veličine 12 (Times New Roman), uz jednostruki prored. Tako pisani sažetak ne smije prelaziti veličinu A4 formata na jednoj stranici i maksimalno može sadržavati 2000 znakova (uključujući razmake).
Sažetak treba podijeliti konceptualno na uvod, materijal i metode, rezultate, raspravu i zaključke, pri čemu svaki odjeljak ne treba nositi zaseban naziv. Literaturu nije potrebno navoditi.

Adresa za dostavu radova:
- elektroničke pošte na adresu: vzs2017@vef.hr ili
- preko internetskog portala www.vef.unizg.hr/vzs2017

Krajnji datum za prijavu sažetaka je 30. lipnja 2017.


RADIONICE


PREGLED I PRIJAVA RADIONICA

Tijekom kongresa održat će se više radionica iz područja unutarnjih bolesti i kirurgije malih životinja, dijagnostike i liječenja bolesti konja i farmskih životinja, dijagnostike u egzotičnih životinja te sigurnosti hrane.

Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem obrasca za prijavu na web-stranici kongresa zaključno do 17. srpnja 2017.
Popis radionica:

Opis

Službene kontrole u proizvodnji hrane

Vrijeme trajanja: 4 sata

Mjesto održavanja: vježbaonica Zavoda za higijenu, tehnologiju i sigurnost hrane
Predavači: doc.dr.sc. Nevijo Zdolec (Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), Frane Rupčić, dr.med.vet. (Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane), Mirela Juras, dr.med.vet. (Veterinarska stanica Vrbovec)
Kratak opis:
Polaznici će steći teoretsko i praktično znanje iz: - provođenja službenih kontrola u objektima koji posluju s hranom životinjskog podrijetla - organizacije službenih kontrola - primijenjene mikrobiologije u službenim kontrolama - utvrđivanja nesukladnosti i postupanja pri nesukladnostima
- prosuđivanja plana i provođenja samokontrole objekta
- primjeri iz prakse

Broj polaznika: najmanje 5, najviše 20
Cijena: 500 kn (PDV uračunat u cijenu)
Jezik radionice: hrvatski